Bloki tematyczne

W tej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące rozwiązań innowacyjnych dostępnych w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna (baza rozwiązań z możliwością pobrania). Wypracowane narzędzia zostały ujęte w ramach bloków tematycznych, czyli grup projektów wyodrębnionych pod kątem zbliżonych rozwiązań.

Zamieszczone poniżej materiały dotyczące poszczególnych bloków tematycznych (pakietów innowacji), zawierają informację wstępnąopis danego bloku, uwzględniający m.in. korzyści wynikające z zastosowania ujętych w nim rozwiązań innowacyjnych oraz załącznik z listą rozwiązań innowacyjnych wchodzących w skład danego bloku tematycznego wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Bloki aktualizowane są w cyklu kwartalnym.

Krajowa Instytucja Wspomagająca wyraża zgodę na pobieranie materiałów zamieszczonych w tej zakładce oraz ich wykorzystywanie na potrzeby prowadzania działań upowszechniająco – włączających. Jeżeli planują Państwo korzystanie z tych materiałów np. przez umieszczenie ich na swojej stronie internetowej, wykorzystanie podczas prezentacji lub rozesłanie do innych osób, prosimy o umieszczenie (na stronie www lub w mailach do adresatów) informacji, iż materiały stanowią własność intelektualną Krajowej Instytucji Wspomagającej i są chronione prawem autorskim.

Zatrudnienie i integracja społeczna (bloki tematyczne)

Poniżej zamieszczamy informacje na temat rozwiązań innowacyjnych ujętych w blokach tematycznych w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna.

1. Blok tematyczny: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w grupie wiekowej powyżej 45 roku życia
pdfInfografika: Aktywizacja zawodowa os. bezrobotnych 45+
pdfOpis bloku: Aktywizacja zawodowa os. bezrobotnych 45+ (kwiecień 2014)
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Aktywizacja zawodowa os. bezrobotnych 45+

2. Blok tematyczny: Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne
pdfInfografika: Aktywizacja zawodowa osób opuszczających ZK
pdfOpis bloku: Aktywizacja zawodowa osób opuszczających ZK (kwiecień 2014)
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Aktywizacja zawodowa osób opuszczających ZK (kwiecień 2014)

3. Blok tematyczny: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
pdfInfografika: Działania na rzecz ON
pdfOpis bloku: Działania na rzecz ON (kwiecień 2014)
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Działania na rzecz ON

4. Blok tematyczny: Działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
pdfInfografika: Działania na rzecz podmiotów ES
pdfOpis bloku: Działania na rzecz podmiotów ES (kwiecień 2014)
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Działania na rzecz podmiotów ES

5. Blok tematyczny: Działania na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
pdfInfografika: Działania na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji
pdfOpis bloku: Działania na rzecz os. w szczególnej sytuacji (kwiecień 2014)
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Działania na rzecz os. w szczególnej sytuacji

6. Blok tematyczny: Aktywizacja zawodowa absolwentów i osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia
pdfInfografika: Aktywizacja zawodowa absolwentów
pdfOpis bloku: Aktywizacja zawodowa absolwentów (kwiecień 2014)
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Aktywizacja zawodowa absolwentów

7. Blok tematyczny: Godzenie ról zawodowych i rodzinnych 
pdfInfografika: Godzenie ról zawodowych i rodzinnych
pdfOpis bloku: Godzenie ról zawodowych i rodzinnych (kwiecień 2014)
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Godzenie ról zawodowych i rodzinnych

8. Blok tematyczny: Instrumenty interwencji socjalnej i wyrównywania szans
pdfInfografika: Instrumenty interwencji socjalnej
pdfOpis bloku: Instrumenty interwencji socjalnej (kwiecień 2014)
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Instrumenty interwencji socjalnej

9. Blok tematyczny: Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych
pdfInfografika: Współpraca IRP IPS
pdfOpis bloku: Współpraca IRP IPS (kwiecień 2014)
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Współpraca IRP i IPS