Innowacje PO KL 2014-2020 Wydrukuj

W celu praktycznego wykorzystania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Krajowa Instytucja Wspomagająca opracowała zestawienie tych rozwiązań, wraz z propozycją ujęcia części z nich w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – tj. w realizowanym na poziomie centralnym Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO).

Proponowane rozwiązania wybrano pod kątem potrzeb zidentyfikowanych w priorytetach inwestycyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określonych w ww. programach. Warto dodać, że wiele z zaproponowanych rozwiązań powstałych w PO KL to gotowe do zastosowania narzędzia, stanowiące odpowiedź na konkretne problemy społeczne. Zostały one nie tylko w szczegółowy sposób opisane ale także zawierają elementy warunkujące bezpośrednie ich wykorzystanie w praktyce, tj. podręczniki, metodologie, programy, narzędzia informatyczne. Rozwiązania wypracowane w PO KL mogą zatem służyć rozwiązaniu problemów zdefiniowanych w PO WER oraz poszczególnych RPO. Ponadto skorzystanie z dostępnych już narzędzi umożliwi skuteczniejszą i bardziej efektywną kosztowo interwencję w obszarach szeroko pojętej polityki społecznej w przyszłej perspektywie finansowej.

Prezentowane materiały zostały opracowane we współpracy z Instytucją Zarządzającą PO KL na podstawie wersji PO WER i RPO przekazanych oficjalnie do Komisji Europejskiej oraz na podstawie aktualnego na kwiecień 2014 roku zakresu wsparcia przewidzianego w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych. Propozycja KIW wskazująca przyporządkowanie konkretnych produktów projektów innowacyjnych do poszczególnych priorytetów inwestycyjnych współfinansowanych z EFS ma więc charakter wstępny i poglądowy.

Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, że dokonując podziału listy projektów innowacyjnych na poszczególne cele tematyczne i priorytety inwestycyjne, KIW nie dokonywała oceny jakości czy skuteczności wypracowanych innowacji. W materiale uwzględniono zatem wszystkie rozwiązania, których wykorzystanie jest możliwe w perspektywie finansowej 2014-2020. Z uwagi na zróżnicowany harmonogram realizacji projektów innowacyjnych, przewidujący różne momenty ich walidacji czy zakończenia, w tabeli (w formacie Excel) uwzględniono zarówno te, które już zostały zwalidowane, jak i te które znajdują się przed tym etapem. Niemniej, ostateczna decyzja związana z uwzględnienem danego rozwiązania w przyszłej perspektywie finansowej, co do zasady, powinna dotyczyć rozwiązań zwalidowanych pozytywnie i w konsekwencji wykorzystywać ostateczną wersję wypracowanych produktów. Ponadto, wskazane w tabeli typy operacji oraz kryteria strategiczne nie stanowią dokładnego brzmienia zapisów w tym zakresie, mają jedynie charakter przykładów i zostały wskazane w celu pokazania możliwego kierunku wykorzystania wypracowanych rozwiązań.

Jeśli będą Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami (w stosunku do tych przedstawionych w bazie KIW) dotyczącymi konkretnych rozwiązań, możemy pomóc w nawiązaniu kontaktu z autorami narzędzi. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wykorzystanie rezultatów projektów innowacyjnych PO KL w PO WER
W niniejszej części znajdą Państwo propozycje wykorzystania rezultatów projektów innowacyjnych wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Prezentowany materiał składa się z dwóch części:

  • czterech tabel w formacie Excel, wskazujących zestawienie wszystkich produktów projektów innowacyjnych realizowanych w PO KL (regionalnych i/lub centralnych), pogrupowanych według obszaru wsparcia EFS, a także celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych zdefiniowanych dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, które mogą zostać wykorzystane w PO WER,
  • instrukcji technicznej dotyczącej korzystania z tabeli w formacie Excel.

xlsRekomendacje na 2014-2020 Adaptacyjność (PO WER)_06.06.2014
xlsRekomendacje na 2014-2020 Dobre rządzenie (PO WER)_06.06.2014

xlsRekomendacje_na_2014-2020 Edukacja i szkolnictwo wyższe (PO WER)_10_06.xls
xlsRekomendacje na 2014-2020 Zatrudnienie i integracja społeczna (PO WER)

docInstrukcja korzystania z plików Excel


Wykorzystanie rezultatów projektów innowacyjnych PO KL w RPO
W niniejszej części znajdą Państwo propozycje wykorzystania rezultatów projektów innowacyjnych wypracowanych w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020. Prezentowany materiał składa się z trzech części:

  • materiału opisowego dla każdego z 16 RPO zawierającego krótką charakterystykę danego priorytetu inwestycyjnego, informację o grupach rozwiązań PO KL (regionalnych i/lub centralnych), które wpisują się w dany priorytet oraz opis co najmniej jednego przykładowego produktu, wartego wykorzystania na etapie programowania,
  • czterech tabel w formacie Excel, wskazujących zestawienie wszystkich produktów projektów innowacyjnych realizowanych w PO KL (regionalnych i/lub centralnych), pogrupowanych według obszaru wsparcia EFS, a także celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych zdefiniowanych dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, które, oprócz przykładowych rozwiązań prezentowanych w materiale opisowym, mogą również zostać wykorzystane,
  • instrukcji technicznej dotyczącej korzystania z tabeli w formacie.

xlsRekomendacje na 2014-2020_Adaptacyjność (RPO)_06.06.2014
xlsRekomendacje na 2014-2020_Dobre Rządzenie (RPO)_06.06.2014

xlsRekomendacje na 2014-2020 Edukacja i szkolnictwo wyższe (RPO)_10_06.xls
xlsRekomendacje na 2014-2020 Zatrudnienie i integracja społeczna (RPO)

docInstrukcja do korzystania z plików Excel (RPO)