Projekty o sobie (Dobre rządzenie)

W tej części odnajdą Państwo prezentacje projektów innowacyjnych realizowanych w obszarze Dobre rządzenie (Priorytet V).

Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD – (Priorytet V)

Beneficjent: Fundacja Instytut Badań Strukturalnych

pdfPrezentacja: iSWORD

Kontrakt na jakość - Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług Społecznych (Priorytet V)

Beneficjent: Fundacja „Niesiemy Pomoc”

pdfPrezentacja: Kontrakt na jakość

Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego (Priorytet V)

Beneficjent: Urząd Miasta Kraków

pdfPrezentacja: Monitorowanie jakości usług publicznych

NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług Społecznych (Priorytet V)

Beneficjent: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

pdfPrezentacja: NAWIKUS

Od partnerstwa do kooperacji (Priorytet V)

Beneficjent: Centrum Inicjatyw Obywatelskich

pdfPrezentacja: Od partnerstwa do kooperacji

Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej (Priorytet V)

PAKT.com.org (Priorytet V)

Beneficjent: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

pdfPrezentacja: PAKT.com.org

Portrety szpitali – Mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (Priorytet V)

Beneficjent: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

pdfPrezentacja: Portrety szpitali_2

Razem w kierunku profesjonalizacji działań (Priorytet V)

Beneficjent: Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"

pdfPrezentacja: Razem w kierunku profesjonalizacji

Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie (Priorytet V)

Beneficjent: Akademia Rozwoju Filantropii

pdfPrezentacja: Regranting

Strona 1 z 2