Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 4/2013)

Ostatni w tym roku numer biuletynu „Innowacje bez Granic” jest poświęcony przede wszystkim rozwiązaniom innowacyjnym z obszaru Adaptacyjność. Do biuletynu dołączona jest wkładka tematyczna, w której zaprezentowano rozwiązania innowacyjne z obszarów Adaptacyjność oraz Edukacja i szkolnictwo wyższe.

pdfIBG (nr 4/2013)
pdfWkładka tematyczna nr 2 (IBG 4/2013)

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 3/2013)

Biuletyn nr 3/2013, poświęcony głównie zagadnieniom związanym z edukacją i szkolnictwem wyższym, zawiera opisy ciekawych przedsięwzięć innowacyjnych z tego obszaru oraz wywiady z ich realizatorami. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami, jak również z projektami nagrodzonymi w konkursie "Regaty Rozwoju - Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013".

pdfBiuletyn IBG (nr 3/2013)

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2013)

Drugi w tym roku numer biuletynu „Innowacje bez Granic” jest poświęcony przede wszystkim prezentacji rozwiązań innowacyjnych z obszaru "Dobre rządzenie". W tej grupie tematycznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, można się obecnie zapoznać z ponad dwudziestoma produktami innowacyjnymi. O części z nich można przeczytać w naszym biuletynie.

Do biuletynu dołączona jest wkładka tematyczna, w której zaprezentowano rozwiązania innowacyjne z obszarów Zatrudnienie i integracja społeczna oraz Dobre rządzenie.

pdfIBG (nr 2/2013)
pdfWkładka tematyczna nr 1 (IBG 2/2013)

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 1/2013)

Pierwszy tegoroczny numer biuletynu poświęcony jest w największym stopniu obszarowi „Zatrudnienia i integracji społecznej”. Znaleźć w nim można m.in. rozmowy z realizatorami projektów „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy”, „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” czy „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”. Piszemy również o projektach nagrodzonych w konkursie „Dobre praktyki EFS” 2012 oraz o prestiżowym wyróżnieniu przyznanemu polskiemu projektowi „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” w konkursie RegioStars 2013 Awards.

pdfIBG (nr 1/2013)