Projekty o sobie (Edukacja i szkolnictwo wyższe)

W tej części odnajdą Państwo prezentacje projektów innowacyjnych realizowanych w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe (Priorytety III, IV, IX).

DiAMEnT dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty (Priorytet IX)

Beneficjent: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Filmy:

  • Powiatowe Ośrodki Wspierania Uczniów Zdolnych w ramach projektu DiAMEnT jako element małopolskiego systemu pracy z uczniem zdolnym (http://youtu.be/X0Re-XPhu6k);
  • Program rozwijania twórczego myślenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej jako element małopolskiego systemu pracy z uczniami zdolnymi (http://youtu.be/tS0J1-3Ljes).

pdfPrezentacja: Diament

pdfUlotka Diament

Druga szansa (Priorytet IX)

Beneficjent: Caritas Archidiecezji Gdańskiej

pdfPrezentacja: Druga szansa

e-Doświadczenia w fizyce (Priorytet III)

Beneficjent: Politechnika Gdańska

pdfPrezentacja: e-Doświadczenia w fizyce

Edukacyjny Symulator Ekonomiczny Investor (Priorytet IX)

Beneficjent: Converse Sp. z o.o.

pdfPrezentacja: Edukacyjny Symulator

Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości (Priorytet III)

Beneficjent: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

pdfPrezentacja: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości (Priorytet III)

Interblok (Priorytet III)

Beneficjent: Samodzielne Koło Terenowe Nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

pdfPrezentacja: Interblok

Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informacyjnych (Priorytet III)

Beneficjent: Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

pdfPrezentacja: Model pracy pozalekcyjnej

Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy (Priorytet IV)

Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

zipInformacja o projekcie + zdjęcia

PI: Nowy model kształcenia przez całe życie w budowaniu potencjału rozwojowego uczelni (Priorytet IV)

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych (Priorytet III)

Beneficjent: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

pdfPrezentacja: Broszura SWOI

pdfPrezentacja: Notatka prasowa SWOI

Strona 1 z 2