Grupa Robocza

Krajowa Instytucja Wspomagająca zaprosiła przedstawicieli IP/IP2 do uczestnictwa w Grupie Roboczej KIW/IP/IP2 ds. upowszechniania i mainstreamingu. Celem Grupy jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie efektywnej realizacji powyższych procesów, a także wspólne wypracowywanie rozwiązań identyfikowanych problemów w tym zakresie. W tej zakładce znajdą Państwo informacje o spotkania Grupy i jej efektach.

Zestawienie działań upowszechniających i włączających realizowanych przez IP/IP2

Poniżej prezentujemy Państwu zbiorcze opracowanie działań podjętych w III i IV kwartale 2015 roku przez IP/IP2 w obszarze upowszechniania i włączania produktów projektów innowacyjnych.

xlsxMonitoring_włączania_i_upowszechniania.xlsx

IV spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie odbyło się 20 lutego 2014 roku.

zipIV spotkanie Grupy Roboczej KIW/IP/IP2

Baza wydarzeń upowszechniających i włączających realizowanych przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia

Udostępniamy Państwu bazę wydarzeń prezentującą inicjatywy planowane przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia, mające na celu upowszechnianie i włączanie wypracowanych innowacji społecznych. 

Jest to dokument aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od IP/IP2. Zachęcamy wszystkie Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia do dzielenia się z KIW organizowanymi przez Państwa wydarzeniami na rzecz upowszechniania i włączania wypracowanych w Państwa regionach rozwiązań innowacyjnych.

pdfBaza wydarzeń IP/IP2 (II kwartał 2015)

Zestawienie działań upowszechniających i włączających realizowanych przez IP/IP2

Poniżej prezentujemy Państwu zbiorcze opracowanie działań podjętych w III kwartale 2014 roku przez IP/IP2 w obszarze upowszechniania i włączania produktów projektów innowacyjnych.

Zachęcamy do lektury!

pdfUiM - działania zrealizowane (I kwartał 2015 roku)

III spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie odbyło się 2 lipca 2013 roku.

zipIII spotkanie Grupy Roboczej KIW/IP/IP2

II spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie odbyło się 22 lutego 2013 roku.

zipII spotkanie Grupy Roboczej KIW/IP/IP2

I spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie odbyło się 11 października 2012 roku.

zipI spotkanie Grupy Roboczej KIW/IP/IP2