Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr IV/2009)

W tym numerze biuletynu odwiedziliśmy kolejne cztery województwa, w których zostały uruchomione procedury konkursowe: małopolskie, zachodniopomorskie, lubelskie i podkarpackie. W tym ostatnim na realizowanie projektów innowacyjnych przeznaczono w 2009 roku rekordową w skali kraju kwotę 23 mln zł. O tematach ogłaszanych konkursów i planach na przyszły rok rozmawialiśmy z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących.

Znaleźć tu można również informacje na temat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, rozmowy z ekspertami na temat perspektyw realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w różnych obszarach tematycznych oraz kwestii promocji i informacji projektu innowacyjnego.

pdfbiuletyn_ibg_4.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr III/2009)

Pojęcie innowacyjności jest w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji. W tym numerze Biuletynu prezentujemy kolejne głosy - tym razem głos eksperta oceniającego projekty i głos praktyka - przedstawicielki dużej organizacji pracowdawców. Fakt, że dyskusja ta wciąż trwa, co obserwujemy także podczas szkoleń organizowanych przez KIW, oznacza, że proces oceny projektów innowacyjnych może okazać się dużym wyzwaniem, ale też umożliwi doprecyzowanie, czego po takich projektach można oczekiwać. Przekonanie takie daje się wyczytać w wielu relacjach z przebiegu przygotowań do zadań związanych z organizacją konkursów w regionach, które odwiedziliśmy.

Prezentujemy ponadto informacje o programie wizyt studyjnych realizowanym przez KIW, a także kontynuujemy prezentację głosów o specyfice wdrażania projektów EFS. Tym razem dotyczy to doświadczeń angielskich.

pdfibg_nr_3_www.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr II/2009)

Wiodącym tematem drugiego numeru Biuletynu KIW jest innowacyjność. O istocie innowacyjności, definicjach i potencjale innowacji drzemiącym w człowieku wypowiadają się na naszych łamach prof. Jan Antoszkiewicz ze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz prof. Piotr Płoszajski ze Szkoły Głównej Handlowej.

Ponadto znaleźć tu można m.in. informacje dotyczące pierwszych konkursów innowacyjnych, które zostały ogłoszone we Francji, doświadczeń realizatorów projektów PIW EQUAL w zakresie współpracy ponadnarodowej, zaleceń do dokumentacji konkursowej dla projektów innowacyjnych czy narzędzia „Toolkit”– służącego do wyszukiwania partnerów do realizacji projektów współpracy ponadnarodowej.

pdfbiuletyn_kiw_nr_2.pdf

Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr I/2009)

Oddajemy w Państwa ręce Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagającej. Będzie się on ukazywał  raz na kwartał w formie drukowanej i elektronicznej. Znajdą w nim Państwo informacje na temat bieżących wydarzeń związanych z realizacją projektów, wywiady z koordynatorami oraz bezpośrednimi uczestnikami, opinie ekspertów. Biuletyn będzie dystrybuowany w instytucjach pośredniczących POKL, wśród realizatorów projektów, administracji centralnej, instytucji samorządowych i organizacji trzeciego sektora.
 

Zapraszamy do lektury!
pdfbiuletyn_kiw_nr_1.pdf