Współpraca Ponadnarodowa

V Ponadnarodowe Forum Partnerskie Wydrukuj

W dniach 20-21 listopada 2012 r. Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała w Warszawie V Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Wzięło w nim udział 97 uczestników, a reprezentowanych było 66 projektów (41 z Polski, 13 ze Szwecji, 3 z Niemiec, 5 z Włoch, 2 z Irlandii i 2 z Wielkiej Brytanii) w różnej fazie realizacji – od idei, poprzez fazę przygotowawczą aż do etapu wdrażania.

W dniach 20-21 listopada 2012 r. Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała w Warszawie V Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Wzięło w nim udział 97 uczestników, a reprezentowanych było 66 projektów (41 z Polski, 13 ze Szwecji, 3 z Niemiec, 5 z Włoch, 2 z Irlandii i 2 z Wielkiej Brytanii) w różnej fazie realizacji – od idei, poprzez fazę przygotowawczą aż do etapu wdrażania.

f14299191f658827652f693032327f879838907f895867373f1051237855f1192748664f1259690300f1469489314f1796055967


Forum było elementem szerszego i dłuższego procesu jakim jest próba pilotażowej synchronizacji konkursów w zakresie integracji społecznej pomiędzy projektodawcami z Polski i Szwecji.  Do tej pory zainteresowanie wzięciem udziału w tym procesie zgłosiło 9 polskich Instytucji Pośredniczących, które dopasowały czasowo i tematycznie ogłaszane w swoich regionach konkursy. Instytucje te były również aktywnie zaangażowane w zachęcanie projektodawców do wzięcia udziału w V Ponadnarodowym Forum Partnerskim. Dzięki temu na Forum było obecnych kilkanaście podmiotów zainteresowanych tworzeniem partnerstw właśnie w tej tematyce. Strona szwedzka jest obecnie w trakcie przygotowywania konkursu dotyczącego m. in. tematyki potencjalnej synchronizacji – ich projektodawcy są obecnie w tak zwanej fazie mobilizacji (poszukiwania partnerów do współpracy), która trwa do 6 miesięcy. 

Główny cel forum – pomoc projektodawcom w znalezieniu właściwego partnera, utworzenie trwałych partnerstw i wzmocnienie współpracy ponadnarodowej – pozostał bez zmian. Jednak oprócz typowego panelu ekspertów na początku imprezy, dotyczącego realizacji celów Strategii Regionu Morza Bałtyckiego i wzmocnienia w niej kwestii społecznych poprzez wdrażanie w ramach EFS projektów współpracy ponadnarodowej, główny nacisk położony był na dyskusje pomiędzy projektodawcami pogrupowanymi w 8 stolików tematycznych: młodzi (2 stoliki), osoby niepełnosprawne (2 stoliki), osoby defawoyryzowane na rynku pracy (1 stolik), adaptacyjność i edukacja (2 stolik) oraz 1 stolik  - osoby bezrobotne.
 

Z otrzymanych wstępnych kwestionariuszy oceny forum wynika, iż około 95% przedstawicieli projektów znalazło co najmniej po jednym potencjalnym partnerze do współpracy. Podczas forum podpisano co najmniej 5 listów intencyjnych, co jest jednym z lepszych dotychczasowych wyników ze wszystkich ponadnarodowych forów partnerskich i dowodem na wzrost jakości projektów oraz ich właściwego doboru do stolików.
 

Zachęcamy do zapoznania się materiałami z V Forum, w skład których wchodzą:
• program,
• tabela z projektami w podziale na stoliki tematyczne,
• fiszki projektowe,
• prezentacje.
 

W razie pytań prosimy o kontakt z KIW, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

pdf5_transnat_forum_presentation_baltic_sea_region.pdf

doc5_transnat_forum_program.doc

doc5_transnat_forum_tabela_z_projektami_w_podziale_na_stoliki.doc

zip5_transnat_forum_table1_youth_1.zip

zip5_transnat_forum_table2_youth_2.zip

zip5_transnat_forum_table3_disadvantage.zip

zip5_transnat_forum_table4_adaptability__education_1.zip

zip5_transnat_forum_table5_adaptability__education_2.zip

zip5_transnat_forum_table6_disabled_1.zip

zip5_transnat_forum_table7_disabled_2.zip

zip5_transnat_forum_table8_unemployed.zip