Beneficjent: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

zipStrategia wdrażania: Fundusz Pożyczkowy ES (CISTOR)