Biblioteka Kiw

Dokumenty programowe

W tej zakładce zamieściliśmy wszystkie dokumenty odnoszące się bezpośrednio do projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Należy jednak pamiętać, że w stosunku do kwestii, które dotyczą tych typów projektów, a pozostają nierozstrzygnięte w dokumentach bezpośrednio im poświęconych, należy stosować zasady realizacji projektów standardowych PO KL.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 roku.
pdfProgram Operacyjny Kapitał Ludzki

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku.
pdfSzczegółowy Opis Priorytetów PO KL (1 stycznia 2014)

Lista tematów dla projektów innowacyjnych PO KL

Wersja obowiązująca od 13 lipca 2010 roku.
pdfLista tematów projektów innowacyjnych

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku.
pdfZasady wyboru projektów (1 stycznia 2014)


Wersje archiwalne:
Wersja obowiązująca od 28 czerwca 2013 roku.
pdfZasady wyboru projektów (28 czerwca 2013)

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku.
pdfZasady wyboru projektów (1 stycznia 2013)

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku.
pdfZasady wyboru projektów (1 stycznia 2012)

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku.
pdfZasady wyboru projektów (1 stycznia 2011)

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku. Do dokumentu dołaczony jest Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnardowej.
pdfZasady wyboru projektów (1 stycznia 2010)
zipWzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnardowej

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

Wersja dokumentu obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku (wersja 8.6.0).
pdfInstrukcja wypełniania wniosku (1 stycznia 2013)

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wersja obowiązująca od 1 października 2014 roku.
pdfZasady finansowania PO KL (01.10.2014)

Wersje archiwalne:

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku.
pdfZasady finansowania (01.01.2013)
pdfFinancial rules in TNC project under HC OP (working translation)

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku z naniesioną erratą.
pdfZasady finansowania (01.01.2010-31.12.2012)

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku.

pdfZakres partnerstwa (1 stycznia 2014)

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Wersja obowiązująca od 10 lutego 2011 roku.
pdfPomoc publiczna

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Wersja obowiązująca od 31 grudnia 2013 roku

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wersja obowiązująca od 31 grudnia 2013 roku.

pdfWytyczne dotyczące oznaczania projektów PO KL (31.12.2013)