Grupy Robocze

Projekty innowacyjne testujące wchodzące w decydującą fazę realizacji, czyli etap działań upowszechniających i włączających, bardzo często wymagają wsparcia w efektywnej realizacji tych procesów. Dlatego też Krajowa Instytucja Wspomagająca proponuje Krajowym Sieciom Tematycznym powołanie Grup Roboczych ds. upowszechniania i mainstreamingu. Zadaniem takiej Grupy, składającej się z członków Sieci, jest wsparcie i doradztwo dla beneficjentów w podejmowaniu działań zmierzających do włączania wypracowanych produktów do głównego nurtu polityki/praktyki.

Grupa Robocza ds. upowszechniania i mainstreamingu w ramach KST edukacja i szkolnictwo wyższe

pdfPlan działania GR

pdfZestawienie wydarzeń spotkań w KST

pdfOpis zwalidowanego produktu finalnego PI

V spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie odbyło się 8 lutego 2013 roku.

zipV spotkanie Grupy Roboczej

IV spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie odbyło się 10 grudnia 2012 roku.

zipIV spotkanie Grupy Roboczej

III spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie odbyło się 5 listopada 2012 roku.

zipIII spotkanie Grupy Roboczej

II spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie odbyło się 25 września 2012 roku.

zipII spotkanie Grupy Roboczej

I spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie odbyło się 3 września 2012 roku.

zipI spotkanie Grupy Roboczej