Krajowe Forum Partnerskie

Krajowe Forum Partnerskie

W dniu 15 maja br. w Warszawie odbyło się drugie Krajowe Forum Partnerskie przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w poszczególnych obszarach wsparcia PO KL. Głównym celem spotkania było umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze działań upowszechniających i włączających produkty do głównego nurtu praktyki i/lub polityki. W ramach czterech stolików tematycznych udział wzięło łącznie 29 beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w obszarach: zatrudnienie i integracja społeczna, adaptacyjność, edukacja i szkolnictwo wyższe, dobre rządzenie. Rezultatem prac jest zbiorcze zestawienie pomysłów i wskazówek dotyczących upowszechniania i włączania wraz z częścią ewaluacyjną sporządzoną w oparciu o wyniki ankiet uczestników spotkania.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na temat innowacyjnych rozwiązań!

pdfKrajowe Forum Partnerskie 2013 - program

pdfKrajowe Forum Partnerskie 2013 - podsumowanie