30 czerwca 2010

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr II/2010)

W tym numerze Biuletynu KIW "Innowacje Bez Granic" znaleźć można m.in.: rozmowy z Waldemarem Sługockim, wiceministrem rozwoju regionalnego, przewodniczącym Komitetu Monitorującego PO KL; Rafałem Kociuckim, zastępcą dyrektora Centrum Projektów Europejskich,a także opisy planowanych i realizowanych projektów (w tym inicjatyw podejmujących problemy w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej). Począwszy od tego numeru wprowadzamy również stałą rubrykę "Nad czym pracujemy...Jak wspieramy...", prezentującą najistotniejsze informacje dotyczące KIW.

pdfibg_biuletyn_2_2010.pdf