Akademia wsparcia 2

Obszar wsparcia:
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe
Rodzaj projektu:
 • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski/Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej
Odbiorcy:
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych
Użytkownicy:
 • Administracja samorządowa
 • Nauczyciele szkół gimnazjalnych
 • Pracodawcy
 • Przedsiębiorcy
 • Rodzice
 • Szkoły
Opis rozwiązania:

Zaproponowane w projekcie nowatorskie programy nauczania, opracowane we współpracy partnerem z Finlandii, mają na celu podniesienie możliwości edukacyjnych i wyrównywanie dysproporcji w poziomie wiedzy uczniów z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i języka angielskiego oraz poprawę jakości nauczania angielskiego poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego gimnazjum.

Rozwiązanie obejmuje przygotowanie programów nauczania do zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Zastosowanie programów rozwojowych zostało wsparte treningami i terapią EEG Biofeedback (technika neurotechnologiczna wykorzystująca wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynierską do ulepszenia funkcji mózgu poprzez zmianę jego czynności bioelektrycznej). Programy nauczania obejmują następujące moduły:

Moduł 1: Przygotowanie indywidualnego programu i prowadzenie zajęć terapii EEG BFB. Każdy z uczniów odbywa pracę nad koncentracją, pamięcią, relaksacją, poprawieniem jakości uczenia się;

Moduł 2: Przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych;

Moduł 3: Przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

Moduł 4: Przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego z zastosowaniem mnemotechnik w procesie uczenia się;

Moduł 5: Przygotowanie indywidualnego programu działań logopedycznych, zajęć pozalekcyjnych poprawiających jakość komunikacji oraz wzmacniających poczucie pewności siebie;

Moduł 6: Przygotowanie programu zajęć z pedagogiem szkolnym z uwzględnieniem doradztwa edukacyjno-zawodowego, pracy z dyslektykami, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, prewencji oraz przeciwdziałania patologiom.

Efektem wdrożenia wypracowanych w projekcie narzędzi jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, co przyczyni się do wzmocnienia ich pewności siebie, przyrostu wiedzy i lepszych wyników w nauce oraz łatwiejszego przyswajania materiału. Jest to także impuls do kontynuowania edukacji przez uczniów i zwiększenia ich aktywności społecznej. 


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie może być stosowane przez szkoły gimnazjalne. Wsparcie skierowane jest do uczniów i nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą wesprzeć szkołę w podnoszeniu motywacji do nauki u uczniów.


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie wykorzystano doświadczenia partnera z Finlandii, gminy Kaminmaa keskuskoulu/Sivistysloutakunta, która świadczy szeroki wachlarz usług, w tym szkolenia dla nauczycieli i pomoc w przygotowaniu programów nauczania.

Współpraca ponadnarodowa umożliwia transferu nowoczesnych technik i metod nauczania młodzieży gimnazjalnej, bezpośrednie podniesienie możliwości edukacyjnych uczniów i wyrównanie dysproporcji w poziomie ich wiedzy z wielu przedmiotów. 


Elementy składowe produktu (do zastosowania w praktyce):

 • Programy nauczania języka angielskiego z przedsiębiorczością, biologii w języku angielskim, programy do zajęć EEG Biofeedback, zajęć: pn. „Szkoła życia”, zajęć z fizyki, chemii, matematyki, logopedii i języka polskiego
Beneficjent:
 • Miasto Wodzisław Śląski/Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej
Fiszka projektowa: application/mswordFiszka projektowa.doc
Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany