ADAPTACJA ROZWIĄZAŃ ANGIELSKICH ORAZ WZROST KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SZANSĄ DLA PODKARPACKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Obszar wsparcia:
 • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
 • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Danmar Computers Małgorzata Mikłosz
Odbiorcy:
 • Osoby pracujące
 • Pracownicy przedsiębiorstw
Użytkownicy:
 • Kadra zarządzająca
 • Pracodawcy
 • Przedsiębiorcy
Opis rozwiązania:

Prezentowane rozwiązanie odpowiada na problem niedostatecznej liczby narzędzi wspierających procesy zarządcze w przedsiębiorstwach z sektora MMŚP, w tym przede wszystkim w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz podnoszenia poziomu kompetencji zasobów kadrowych. 

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie obejmuje strategie podziału pracy oparte na koncepcji Work Life Balance (WLB). W skład wypracowanego modelu wchodzi zestaw praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji czasu pracy i struktury obowiązków pracowników, którego zastosowanie przyczyni się do poprawy efektywności wykonywanych zadań przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Wdrożenie nowych rozwiązań i zmiana organizacji pracy może przynieść korzyści zarówno po stronie pracodawców (m.in. wzrost konkurencyjności i poprawa wizerunku firmy na zewnatrz), jak również pracowników (m.in. zredukowanie czynników stresogennych, zwiększenie elastyczności pracy, łatwiejszy dostęp do szkoleń).


Kto może skorzystać:

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie zostanie wykorzystane wieloletnie doświadczenie partnera z Wielkiej Brytanii - Oake Associates Ltd. z Manchesteru. Kluczowe obszary działalności organizacji obejmują wsparcie funkcjonowania małych przedsiębiorstw, w tym z wykorzystaniem systemów sieciowych i technologii multimedialnych, oraz tworzenie i dostarczanie szkoleń dla trenerów i osób niepełnosprawnych.

Współpraca ponadnarodowa obejmie organizację dwóch wizyt studyjnych oraz wspólnej konferencji podsumowującej realizację projektu. W rezultacie wspólnych działań, w polskich przedsiębiorstwach zostanie wdrożony model Work Life Balance wspierający godzenie aktywności zawodowej z życiem rodzinnym.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Strategie adaptacji modelu Work Life Balance adresowane do przedsiębiorstw z sektora MMŚP.
Załącznik: application/zipProdukty WP.zip
Beneficjent:
 • Danmar Computers Małgorzata Mikłosz
Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany