Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach

Obszar wsparcia:
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe
Rodzaj projektu:
 • wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej
Beneficjent: Stowarzyszenie PROREW
Odbiorcy:
 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Uczniowie szkół podstawowych
Użytkownicy:
 • Administracja samorządowa
 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Placówki oświatowe
Opis rozwiązania:

Prezentowane rozwiązanie odpowiada na problem braku programu rozwojowego, który zapewniłby kompleksowe wsparcie dla uczniów z problemami w nauce, jak również dla uczniów zdolnych.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to wdrożenie programu rozwojowego opartego na idei OGS (Otwarta Szkoła Całodzienna), co ma na celu wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty Szkoły Podstawowej w Ogonowicach.

Wsparcie w ramach programu obejmuje uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa m.in. w spotkaniach psychopedagogicznych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (uczniowie z problemami w nauce) oraz zajęciach dotyczących wspierania uzdolnień matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych (uczniowie uzdolnieni), zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, zajęciach animacyjnych. Z kolei nauczyciele mogą brac udział w spotkaniach adaptacyjnych i szkoleniach dotyczących rozwoju psychospołecznego oraz edukacyjnego uczniów.

Adaptacja i wdrożenie idei niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej w Ogonowicach odpowiada na potrzeby dydaktyczne i wychowawcze szkoły podstawowej oraz jej uczniów, jest zgodny w założeniach z polityką edukacyjną państwa i województwa i trwale przyczynia się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły.

Efektem wdrożenia wypracowanego w projekcie rozwiązania będzie zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz podniesie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkole podstawowej.


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie może być stosowane przez szkoły podstawowe. Wsparcie skierowane jest do uczniów i nauczycieli tego typu szkół.


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie wykorzystano doświadczenia partnera z Niemiec, ProFIS Gbr. Jest to mikroprzedsiębiorstwo z siedzibą w Bonn, działające w obszarze edukacji na terenie Polski i Niemiec, którego celem jest wspieranie rozwoju w obszarach edukacji i zatrudnienia. Doświadczenia te zostały wykorzystane przy adaptacji niemieckiego programu rozwojowego w polskiej placówce edukacyjnej.


Elementy składowe produktu (do zastosowania w praktyce):

 • 104 licencje narzędzia planowania rozwoju edukacyjnego.
 • 104 licencje do platformy.
 • 104 licencje narzędzia kształtowania kompetencji.
Beneficjent:
 • Stowarzyszenie PROREW
Fiszka projektowa: application/zipFiszka projektu.docx
Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany