ADELANTE

Obszar wsparcia:
 • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
 • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Podkarpacka Ekoenergetyka
Odbiorcy:
 • Kadra zarządzająca
 • Osoby pracujące
 • Pracodawcy
 • Pracownicy przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorcy
Użytkownicy:
 • Administracja samorządowa
 • Kadra zarządzająca
 • Pracodawcy
 • Przedsiębiorcy
Opis rozwiązania:

Rozwiązanie odpowiada na problem niedostatecznych kwalifikacji pracowników oraz kadry zarządzającej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to model rozwoju przedsiębiorstw z branży OZE obejmujący m.in. metody optymalizacji procesów zarządczych, programy szkoleniowe do podnoszenia kwalifikacji pracowników, narzędzia wspierające internacjonalizację działalności, współpracę klastrową firm z branży energetycznej. W skład modelu wchodzą opracowania i studia przypadków wykorzystujące metodologię partnera z Hiszpanii.


Kto może skorzystać:

Wsparcie jest skierowane do pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw z branży energetycznej (energetyka, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, budownictwo, architektura oraz powiązane). Rozwiązanie może być stosowane przede wszystkim przez przedsiębiorstwa oraz administrację samorządową.


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie zostanie wykorzystane doświadczenie partnera ponadnarodowego z Hiszpanii – AEI APREAN energINNOVACTION. Organizacja zrzesza podmioty działające w sektorze odnawialnych źródeł energii (m.in. przedsiębiorstwa, uniwersytety, ośrodki badawcze, instytucje publiczne). Do jej głównych zadań należy wspieranie integracji organizacji branżowych oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na wzrost innowacyjności sektora. Współpraca ponadnarodowa w ramach niniejszego projektu obejmie adaptację do polskich warunków modelu szkoleniowego w zakresie OZE. W ramach współpracy eksperci z Hiszpanii udzielą wsparcia merytorycznego na etapie opracowywania rozwiązania.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Publikacja opisująca stan rozwoju rynku OZE w Hiszpanii wraz ze studiami przypadków;
 • Publikacja opisująca metodologię transferu studiów przypadków zaczerpniętych od partnera ponadnarodowego do potrzeb MMŚP z województwa podkarpackiego;
 • Instrukcja użytkowania.
Beneficjent:
 • Podkarpacka Ekoenergetyka
Fiszka projektowa: application/mswordFiszka.doc
Strona www:

energia.rzeszow.pl

Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PI odrzucony na etapie strategii wdrażania