BADANIA, INNOWACJE, ROZWÓJ

Obszar wsparcia:
 • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
 • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
Odbiorcy:
 • Kadra zarządzająca
 • Pracownicy przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorcy
Użytkownicy:
 • Jednostki naukowe i jednostki B+R
 • Pracownicy naukowi
 • Uczelnie wyższe
Opis rozwiązania:

Prezentowane rozwiązanie odpowiada na problem niedostatecznego poziomu wiedzy i umiejętności pracowników naukowych w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Kolejnym problemem jest niesatysfakcjonujący poziom innowacyjności polskich firm, przede wszystkim z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to model komercjalizacji wiedzy przedstawiony w postaci programów stażowych oraz publikacji opisujących ścieżkę wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do firm, które we współpracy z sektorem nauki opracowują nowoczesne rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje rozwiązania organizacyjne i technologiczne, m.in. w zakresie produkcji pieczywa, ciastkarstwa, wędliniarstwa, komercjalizacji wyrobów rękodzielniczych na rynku regionalnym. Program szkoleniowy został opracowany we współpracy z grupą ekspertów ukraińskich i włoskich. W jego efekcie nastąpi zwiększenie udziału firm uczestniczących w programie na rynku regionalnym, poprzez stworzenie marki opartej na „nowym podejściu do produktu tradycyjnego”, wprowadzenie wyrobów wytwarzanych w oparciu o technologie występujące na Ukrainie, a także pozyskanie większej liczby klientów poprzez wprowadzenie na rynek nowej oferty produktów opartych na tradycyjnych recepturach ukraińskich.


Kto może skorzystać:

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do przedsiębiorstw oraz do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz jednostek naukowych.


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie wykorzystano wieloletnie doświadczenie partnera włoskiego (YWEA Young Women Entrepreneurs Association) i ukraińskiego (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ivana Franki). Głównym obszarem współpracy ponadnarodowej było zaadaptowanie do polskich warunków dobrych praktyk, które nastąpiło poprzez uczestnictwo w warsztatach, stażach oraz wizytach studyjnych na Ukrainie i we Włoszech.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Programy stażowe;
 • Publikacje opisujące ścieżkę wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Załącznik: application/pdfProdukt WP.pdf
Beneficjent:
 • Lubelska Agencja Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
Fiszka projektowa: application/zipFiszka.docx
Strona www:

www.laos.com.pl

Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany