Baza informacji

W tej zakładce znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące projektów realizowanych w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna oraz informacje, które mogą okazać się Państwu przydatne w realizacji działań upowszechniających i włączających, w tym między innymi bazę wydarzeń dotyczących projektów realizowanych w danym obszarze PO KL przez Beneficjentów oraz Instytucje Pośredniczące.

Baza informacji

W sumie w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna (Priorytety I, VI, VII) realizowane są 143 projekty innowacyjne w tym:

  • 92 projekty innowacyjne testujące;
  • 48 projektów innowacyjnych testujących z komponentem ponadnarodowym;
  • 3 projekty innowacyjne upowszechniające.

Liczba projektów w podziale na Priorytety:

  • Priorytet I (Zatrudnienie i integracja społeczna) – 23 projekty innowacyjne testujące (w tym 6 projektów z komponentem ponadnarodowym);
  • Priorytet VI (Rynek pracy otwarty dla wszystkich) – 55 projektów innowacyjnych testujących (w tym 22 projektów z komponentem ponadnarodowym);
  • Priorytet VII (Promocja integracji społecznej) – 65 projektów innowacyjnych testujących (w tym 20 projektów z komponentem ponadnarodowym).

Liczba zwalidowanych produktów finalnych w podziale na Priorytety:

  • Priorytet I1 produkt finalny;
  • Priorytet VI14 produktów zwalidowanych (3 w woj. lubelskim, po 2 w woj. opolskim i dolnośląskim po 1 w woj.: kujawsko-pomorski, mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim);
  • Priorytet VII17 produktów (5 w woj. zachodniopomorskim, 4 w woj. Mazowieckim, po 2 w woj. lubelskim i wielkopolskim, po 1 w woj. świętokrzyskim, pomorskim, małopolskim, dolnośląskim).

 

Koordynatorka Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna
Paulina Chodyra
tel. (22) 378 31 65
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Baza wydarzeń upowszechniających i włączających realizowanych przez beneficjentów projektów innowacyjnych

Udostępniamy Państwu bazę wydarzeń prezentującą inicjatywy planowane przez beneficjentów projektów innowacyjnych, mające na celu upowszechnianie i włączanie wypracowywanych innowacji społecznych. Jest to dokument w pliku Excell, który jest aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od realizatorów projektów.

Zachęcamy wszystkich beneficjentów projektów innowacyjnych do dzielenia się z KIW organizowanymi przez Państwa wydarzeniami na rzecz upowszechniania i włączania wypracowanych przez Państwa rozwiązań innowacyjnych.

Zgromadzona w ten sposób baza wydarzeń posłuży KIW do prezentowania – za Państwa zgodą – powiązanych tematycznie produktów innowacyjnych oraz może zachęcić innych beneficjentów do nawiązania współpracy z Państwem w celu wspólnego upowszechniania wiedzy o realizowanych innowacjach, a także podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz włączania do praktyki lub polityki wypracowanych rozwiązań innowacyjnych.

xlsBaza wydarzeń - Zatrudnienie i integracja społeczna (IV kwartał 2013)

Baza wydarzeń upowszechniających i włączających realizowanych przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia

Udostępniamy Państwu bazę wydarzeń prezentującą inicjatywy planowane przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia, mające na celu upowszechnianie i włączanie wypracowanych innowacji społecznych. 

Jest to dokument aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od IP/IP2. Zachęcamy wszystkie Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia do dzielenia się z KIW organizowanymi przez Państwa wydarzeniami na rzecz upowszechniania i włączania wypracowanych w Państwa regionach rozwiązań innowacyjnych.

Zgromadzona w ten sposób baza wydarzeń posłuży KIW do prezentowania – za Państwa zgodą – powiązanych tematycznie produktów innowacyjnych oraz może się okazać przydatna dla innych Instytucji Pośredniczących w prowadzonych przez nie działaniach na rzecz upowszechniania i włączania rozwiązań innowacyjnych.

pdfBaza wydarzeń IP/IP2 (III kwartał 2014)

Baza potencjalnych odbiorców wypracowanych innowacji społecznych

Poniżej udostępniamy Państwu bazę kontaktów do instytucji/podmiotów realizujących swoje zadania w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna, które mogą być zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w danym obszarze.

Zachęcamy Państwa do korzystania z bazy oraz do kontaktu ze zgromadzonymi w niej podmiotami!

pdfBaza odbiorców upowszechniania (Zatrudnienie i integracja społeczna)

pdfBaza odbiorców upowszechniania (Zatrudnienie i integracja społeczna) - NGO