Baza informacji

W tej zakładce znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące projektów realizowanych w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe oraz informacje, które mogą okazać się Państwu przydatne w realizacji działań upowszechniających i włączających, w tym między innymi bazę wydarzeń dotyczących projektów realizowanych w danym obszarze PO KL przez Beneficjentów oraz Instytucje Pośredniczące.

Baza informacji

W sumie w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe (Priorytety III, IV, IX) realizowanych jest 104 projekty innowacyjne w tym:

  • 70 projektów innowacyjnych testujących;
  • 34 projekty innowacyjne testujące z komponentem ponadnarodowym.

Liczba projektów w podziale na Priorytety:

  • Priorytet III (Wysoka jakość systemu oświaty) – 37 projektów (w tym 12 projektów z komponentem ponadnarodowym);
  • Priorytet IV (Szkolnictwo wyższe i nauka) – 19 projektów (w tym 3 projekty z komponentem ponadnarodowym);
  • Priorytet IX (Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach) – 48 projekty (w tym 20 projektów z komponentem ponadnarodowym).

Liczba zwalidowanych produktów finalnych w podziale na Priorytety:

  • Priorytet III35 zwalidowanych produktów finalnych (2 produkty nie zostały zwalidowane);
  • Priorytet IVbrak zwalidowanych produktów finalnych;
  • Priorytet IX26 zwalidowanych produktów finalnych (po 1 w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim; 2 w województwie opolskim; 3 w województwie pomorskim; 4 w województwie mazowieckim; 9 w województwie wielkopolskim).


Koordynator Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe 
Dariusz Pietrzyk  
tel. (22) 378 31 72
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Baza wydarzeń upowszechniających i włączających realizowanych przez beneficjentów projektów innowacyjnych

Udostępniamy Państwu bazę wydarzeń prezentującą inicjatywy planowane przez beneficjentów projektów innowacyjnych, mające na celu upowszechnianie i włączanie wypracowywanych innowacji społecznych. Jest to dokument w pliku Excell, który jest aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od realizatorów projektów.

Zachęcamy wszystkich beneficjentów projektów innowacyjnych do dzielenia się z KIW organizowanymi przez Państwa wydarzeniami na rzecz upowszechniania i włączania wypracowanych przez Państwa rozwiązań innowacyjnych.

Zgromadzona w ten sposób baza wydarzeń posłuży KIW do prezentowania – za Państwa zgodą – powiązanych tematycznie produktów innowacyjnych oraz może zachęcić innych beneficjentów do nawiązania współpracy z Państwem w celu wspólnego upowszechniania wiedzy o realizowanych innowacjach, a także podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz włączania do praktyki lub polityki wypracowanych rozwiązań innowacyjnych.

xlsBaza wydarzeń - Edukacja i szkolnictwo wyższe (II kwartał 2015)

Baza wydarzeń upowszechniających i włączających realizowanych przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia

Udostępniamy Państwu bazę wydarzeń prezentującą inicjatywy planowane przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia, mające na celu upowszechnianie i włączanie wypracowanych innowacji społecznych. 

Jest to dokument aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od IP/IP2. Zachęcamy wszystkie Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia do dzielenia się z KIW organizowanymi przez Państwa wydarzeniami na rzecz upowszechniania i włączania wypracowanych w Państwa regionach rozwiązań innowacyjnych.

Zgromadzona w ten sposób baza wydarzeń posłuży KIW do prezentowania – za Państwa zgodą – powiązanych tematycznie produktów innowacyjnych oraz może się okazać przydatna dla innych Instytucji Pośredniczących w prowadzonych przez nie działaniach na rzecz upowszechniania i włączania rozwiązań innowacyjnych.

pdfBaza wydarzeń IP/IP2 (III kwartał 2014)

Baza potencjalnych odbiorców wypracowanych innowacji społecznych

Poniżej udostępniamy Państwu bazę kontaktów do instytucji/podmiotów realizujących swoje zadania w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe, które mogą być zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w danym obszarze.

Zachęcamy Państwa do korzystania z bazy oraz do kontaktu ze zgromadzonymi w niej podmiotami!

pdfBaza odbiorców upowszechniania (Edukacja i szkolnictwo wyższe) - NGO

pdfBaza odbiorców upowszechniania (Edukacja i szkolnictwo wyższe) - Kolegia Nauczycielskie

pdfBaza odbiorców upowszechniania (Edukacja i szkolnictwo wyższe) - Kuratoria Oświaty