Projekty o sobie (Dobre rządzenie)

W tej części odnajdą Państwo prezentacje projektów innowacyjnych realizowanych w obszarze Dobre rządzenie (Priorytet V).

SUWAK – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci (Priorytet V)

Beneficjent: Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

pdfPrezentacja: SUWAK

Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie (Priorytet V)

Beneficjent: Gmina Miejska Konin

pdfPrezentacja: Wsparcie rozwoju narzędzi

Strona 2 z 2