Baza informacji

W tej zakładce znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące projektów realizowanych w obszarze Dobre rządzenie oraz informacje, które mogą okazać się Państwu przydatne w realizacji działań upowszechniających i włączających, w tym między innymi bazę wydarzeń dotyczących projektów realizowanych w danym obszarze PO KL przez Beneficjentów oraz Instytucje Pośredniczące.

Baza informacji

W sumie w obszarze Dobre rządzenie (Priorytet V) realizowanych jest 20 projektów innowacyjnych w tym:

  • 19 projektów innowacyjnych testujących;
  • 1 projektów innowacyjnych testujących z komponentem ponadnarodowym.

Liczba projektów w podziale na Tematy innowacyjne:

  • Budowanie mechanizmów dla uprawiania polityk publicznych „w oparciu o dowody" (ang. evidence-based policy). Tworzenie instytucjonalnych warunków do uruchamiania pilotaży i eksperymentalnych wdrożeń – 1 projekt;
  • Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking – 5 projektów (w tym 1 projekt z komponentem ponadnarodowym);
  • Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną – 14 projektów.

Liczba zwalidowanych produktów finalnych w podziale na Tematy innowacyjne:

  • Budowanie mechanizmów dla uprawiania polityk publicznych „w oparciu o dowody" (ang. evidence-based policy). Tworzenie instytucjonalnych warunków do uruchamiania pilotaży i eksperymentalnych wdrożeń – 2 produkty;
  • Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking – 2 produkty finalne oraz 1 niezwalidowany produkt finalny;
  • Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną – 2 produkty finalne oraz 1 niezwalidowany produkt finalny.

 

Koordynatorka Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Dobre rządzenie 
Anna Elżbieta Strzała
tel. (22) 378 31 69
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Baza wydarzeń upowszechniających i włączających realizowanych przez beneficjentów projektów innowacyjnych

Udostępniamy Państwu bazę wydarzeń prezentującą inicjatywy planowane przez beneficjentów projektów innowacyjnych, mające na celu upowszechnianie i włączanie wypracowywanych innowacji społecznych. Jest to dokument w pliku Excell, który jest aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od realizatorów projektów.

Zachęcamy wszystkich beneficjentów projektów innowacyjnych do dzielenia się z KIW organizowanymi przez Państwa wydarzeniami na rzecz upowszechniania i włączania wypracowanych przez Państwa rozwiązań innowacyjnych.

Zgromadzona w ten sposób baza wydarzeń posłuży KIW do prezentowania – za Państwa zgodą – powiązanych tematycznie produktów innowacyjnych oraz może zachęcić innych beneficjentów do nawiązania współpracy z Państwem w celu wspólnego upowszechniania wiedzy o realizowanych innowacjach, a także podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz włączania do praktyki lub polityki wypracowanych rozwiązań innowacyjnych.

xlsBaza wydarzeń - Dobre rządzenie (II kwartał 2015 r.)

Baza wydarzeń upowszechniających i włączających realizowanych przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia

Udostępniamy Państwu bazę wydarzeń prezentującą inicjatywy planowane przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia, mające na celu upowszechnianie i włączanie wypracowanych innowacji społecznych. 

Jest to dokument aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od IP/IP2. Zachęcamy wszystkie Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia do dzielenia się z KIW organizowanymi przez Państwa wydarzeniami na rzecz upowszechniania i włączania wypracowanych w Państwa regionach rozwiązań innowacyjnych.

Zgromadzona w ten sposób baza wydarzeń posłuży KIW do prezentowania – za Państwa zgodą – powiązanych tematycznie produktów innowacyjnych oraz może się okazać przydatna dla innych Instytucji Pośredniczących w prowadzonych przez nie działaniach na rzecz upowszechniania i włączania rozwiązań innowacyjnych.

pdfBaza wydarzeń IP/IP2 (III kwartał 2014)

Baza potencjalnych odbiorców wypracowanych innowacji społecznych

Poniżej udostępniamy Państwu bazę kontaktów do instytucji/podmiotów realizujących swoje zadania w obszarze Dobre rządzenie, które mogą być zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w danym obszarze.

Zachęcamy Państwa do korzystania z bazy oraz do kontaktu ze zgromadzonymi w niej podmiotami!

pdfBaza odbiorców upowszechniania (Dobre rządzenie) październik 2013