Baza informacji

W tej zakładce znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące projektów realizowanych w obszarze Adaptacyjność oraz informacje, które mogą okazać się Państwu przydatne w realizacji działań upowszechniających i włączających, w tym między innymi bazę wydarzeń dotyczących projektów realizowanych w danym obszarze PO KL przez Beneficjentów oraz Instytucje Pośredniczące.

Baza informacji

W sumie w obszarze Adaptacyjność (Priorytety: II i VIII) realizowanych jest 76 projektów innowacyjnych w tym:

  • 49 projektów innowacyjnych testujących;
  • 27 projektów innowacyjnych testujących z komponentem ponadnarodowym.

Liczba projektów w podziale na Priorytety:

  • Priorytet II (Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących) – 15 projektów innowacyjnych testujących;
  • Priorytet VIII (Regionalne kadry gospodarki) – 61 projektów innowacyjnych testujących (w tym 29 projektów z komponentem ponadnarodowym).

Liczba zwalidowanych produktów finalnych w podziale na Priorytety:

  • Priorytet II4 produkty;
  • Priorytet VIII30 produktów.

 

Koordynatorka Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność:
Anna Mroczkowska
tel. (22) 378 31 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Baza wydarzeń upowszechniających i włączających realizowanych przez beneficjentów projektów innowacyjnych

Udostępniamy Państwu bazę wydarzeń prezentującą inicjatywy planowane przez beneficjentów projektów innowacyjnych, mające na celu upowszechnianie i włączanie wypracowywanych innowacji społecznych. Jest to dokument w pliku Excell, który jest aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od realizatorów projektów.

Zachęcamy wszystkich beneficjentów projektów innowacyjnych do dzielenia się z KIW organizowanymi przez Państwa wydarzeniami na rzecz upowszechniania i włączania wypracowanych przez Państwa rozwiązań innowacyjnych.

Zgromadzona w ten sposób baza wydarzeń posłuży KIW do prezentowania – za Państwa zgodą – powiązanych tematycznie produktów innowacyjnych oraz może zachęcić innych beneficjentów do nawiązania współpracy z Państwem w celu wspólnego upowszechniania wiedzy o realizowanych innowacjach, a także podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz włączania do praktyki lub polityki wypracowanych rozwiązań innowacyjnych.

xlsxBaza wydarzeń - Adaptacyjność (II kwartał 2015)

Baza wydarzeń upowszechniających i włączających realizowanych przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia

Udostępniamy Państwu bazę wydarzeń prezentującą inicjatywy planowane przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia, mające na celu upowszechnianie i włączanie wypracowanych innowacji społecznych. 

Jest to dokument aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od IP/IP2. Zachęcamy wszystkie Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia do dzielenia się z KIW organizowanymi przez Państwa wydarzeniami na rzecz upowszechniania i włączania wypracowanych w Państwa regionach rozwiązań innowacyjnych.

Zgromadzona w ten sposób baza wydarzeń posłuży KIW do prezentowania – za Państwa zgodą – powiązanych tematycznie produktów innowacyjnych oraz może się okazać przydatna dla innych Instytucji Pośredniczących w prowadzonych przez nie działaniach na rzecz upowszechniania i włączania rozwiązań innowacyjnych.

pdfBaza wydarzeń IP/IP2 (III kwartał 2014)

Baza potencjalnych odbiorców wypracowanych innowacji społecznych

Poniżej udostępniamy Państwu bazę kontaktów do instytucji/podmiotów realizujących swoje zadania w obszarze Adaptacyjność, które mogą być zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w danym obszarze.

Zachęcamy Państwa do korzystania z bazy oraz do kontaktu ze zgromadzonymi w niej podmiotami!

pdfBaza odbiorców upowszechniania (Adaptacyjność)