Współpraca Ponadnarodowa

Sieć ds. współpracy ponadnarodowej w ramach EFS (Learning Network on Transnational Cooperation in ESF)

Sieć ds. współpracy ponadnarodowej w ramach EFS funkcjonowała od grudnia 2009 roku do 30 listopada 2012 roku. Sieci przewodziły Czechy, a ich Partnerami były Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Grecja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja oraz Polska.

Transnationality.eu

Strona transnationality.eu została przygotowana przez Sieć Współpracy Ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Grupę Roboczą - Community of Practice on Transnational and Cooperation, dzięki wsparciu Komisji Europejskiej. Siecią kierowali przedstawiciele Czech wspierani przez Państwa członkowskie, w których szczególnie aktywnie uczestniczyły Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Grecja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja oraz Polska. Celem Sieci było podnoszenie umiejętności efektywnego wdrażania i promocji działań ponadnarodowych przez instytucje działające w systemie EFS w poszczególnych krajach. Platforma została stworzona dla wszystkich osób pełniących funkcje przy wdrażaniu współpracy ponadnarodowej, w celu wymiany informacji na temat wdrażania projektów współpracy ponadnarodowej w krajach członkowskich.

Newsletter TNC nr 1

Newsletter TNC nr 2

Newsletter TNC nr 3