Innowacje

Innowacje Wydrukuj

INNOWACJA = tworzenie czegoś nowego, wypracowywanie rozwiązań z wykorzystaniem niestandardowych metod czy narzędzi.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) mamy do czynienia z innowacją SPOŁECZNĄ czyli działaniami mającymi na celu rozwiązanie problemów społecznych oraz przyczyniającymi się do sprawniejszego funkcjonowania instytucji państwowych i polepszenia jakości naszego życia. W wielostopniowy proces tworzenia innowacji społecznych zaangażowane są liczne instytucje sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego, a także niezależni eksperci oraz osoby testujące nowe pomysły. Aby nowe rozwiązania rzeczywiście zmieniały naszą rzeczywistość, nie mogą one widnieć tylko na papierze, muszą zostać zastosowane w praktyce. Dlatego też tak dużą wagę przywiązuje się do szerokiego upowszechniania wiedzy o wypracowanych rozwiązaniach oraz kładzie się nacisk na ich praktyczne zastosowanie. Proces ten nazywa się upowszechnianiem i włączaniem produktów do głównego nurtu praktyki i/lub polityki (tzw. mainstreaming).

W tej części udostępniamy Państwu informacje związane z pracami Sieci Tematycznych – gremiów uczestniczących w procesie tworzenia innowacji społecznych, reprezentujących wszystkie sektory społeczne. Dodatkowo stworzyliśmy miejsce poświęcone działaniom KIW dotyczącym wsparcia w obszarze upowszechniania i mainstreamingu.