O nas

Witamy Państwa na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół KIW liczy 16 osób i funkcjonuje w strukturze Centrum Projektów Europejskich, jednostce powołanej w 2009 roku przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Nadrzędnym celem wszystkich naszych działań jest kompetentne i przyjazne odbiorcom wspieranie procesów realizacji projektów innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL.

Zapraszamy do kontaktu z nami Instytucje i Beneficjentów realizujących projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z tego typu przedsięwzięciami.