Współpraca Ponadnarodowa

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego Wydrukuj

W ramach regionu Morza Bałtyckiego działa Sieć Morza Bałtyckiego, którą tworzą instytucje zarządzające / instytucje pośredniczące w ramach EFS. Sieć jest prowadzona i finansowana przez szwedzką Radę Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje instytucje z Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, landu Hamburg oraz Wysp Alandzkich. Jej celem jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy realizowanej poprzez projekty finansowane w ramach EFS w państwach członkowskich regionu Morza Bałtyckiego. Szczególny nacisk kładzie się na współpracę pomiędzy projektami dotyczącymi wymiaru społecznego, który obecnie, w mniejszym stopniu, jest odzwierciedlony w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) to pierwsza strategia makroregionalna UE oparty na czterech filarach tematycznych: ochronie środowiska, dobrobycie, dostępności i atrakcyjności oraz bezpieczeństwie. Implementację Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym 15 obszarów priorytetowych i około 100 projektów flagowych. Nie została wyposażona we własne instytucje czy środki finansowe. Korzysta w tym zakresie z dostępnego instrumentarium, w tym finansowego. Istotną rolę w zakresie koordynacji, monitoringu i formułowania rekomendacji pełni Komisja Europejska. Głównym celem Strategii jest zacieśnienie współpracy w regionie i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE w 2004 roku.

W Polsce wdrażanie Strategii koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako Narodowy Punkt Kontaktowy (NPK). W dniu 5 września 2011 roku został utworzony Zespół Roboczy do spraw koordynacji wdrażania SUE RMB w Polsce jako organ opiniodawczo – doradczy dla NPK. W jego skład wchodzą wszystkie podmioty zaangażowane w proces implementacyjny SUE RMB w Polsce.

Kontakt:
Narodowy Punkt Kontaktowy ds. SUE RMB Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Polityki Europejskiej, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. +48 22 523 9175

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polska w SUE RMB
Polska pełni funkcję koordynatora obszaru priorytetowego nr 1 Redukcja zrzutów substancji biogennych do morza do akceptowalnego poziomu (Główny Inspektor Ochrony Środowiska wspólnie z Finlandią) oraz nr 7 Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań oraz innowacyjności (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie ze Szwecją). Polska jest również liderem w odniesieniu do kilku projektów flagowych oraz partnerem w licznych projektach SUE RMB.
Spis instytucji i kontaktów: tutaj.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych/Polska w UE.

Więcej informacji na stronach:
Podstrona dotycząca Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego na stronie Polska w UE 
Serwis Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego
Podstrona Komisji Europejskiej dotycząca SUE RMB

pdfPrezentacja: Strategia Morza Bałtyckiego