Toolkit Wydrukuj

Toolkit jest stroną internetową finansowaną przez Komisję Europejską i służącą wymianie informacji na temat współpracy ponadnarodowej. Stronę stworzyły i prowadzą instytucje włoskie z pomocą Grupy Sterującej, w skład której wchodzą przedstawiciele innych krajów – Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Hiszpanii i Polski.

Baza danych umieszczona na stronie zawiera informacje na temat wdrażania projektów współpracy ponadnarodowej we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz instytucji zaangażowanych w system wdrażania, a także dane punktów kontaktowych. Strona internetowa daje możliwość wyszukania partnerów zainteresowanych współpracą ponadnarodową. Aby korzystać z tych informacji należy się zarejestrować na stronie www.transnational-toolkit.eu