Biblioteka Kiw

Biblioteka KIW Wydrukuj

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami wiedzy KIW. Przygotowaliśmy dla Państwa informację skróconą o podstawowych zagadnieniach dotyczących innowacji społecznych oraz współpracy ponadnarodowej (Dla początkujących) oraz informację rozszerzoną zawierającą dokumenty przedstawiające system i zasady realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL (Dokumenty i publikacje).