Współpraca Ponadnarodowa

Współpraca ponadnarodowa Wydrukuj

Współpraca ponadnarodowa to współpraca, która wychodzi poza ramy krajowe. Może ona dotyczyć współpracy np. gmin, organizacji pozarządowych, czy instytucji edukacyjno-badawczych z instytucjami z innych krajów europejskich, a nawet z innych kontynentów. Ważne jest, aby podmioty zainteresowane współpracą połączył wspólny cel i chęć prowadzenia wspólnych działań projektowych. Projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są przeznaczone zarówno dla tych, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów z partnerami z innych krajów, jak i tych, którzy chcieliby taką współpracę nawiązać. Istotą tych projektów jest niepowtarzalna korzyść, którą można osiągnąć wyłącznie dzięki współdziałaniu z partnerami z innych krajów. Korzyść ta nazywana jest wartością dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej i stanowi najważniejszą cechę projektów współpracy ponadnarodowej PO KL.

Zachęcamy do realizacji przedsięwzięć ponadnarodowych, które dają niepowtarzalną szansę:

  • zdobycia unikalnej wiedzy i umiejętności w oparciu o doświadczenia partnerów;
  • spojrzenia na problem z szerszej perspektywy oraz porównanie polskiego podejścia do jego rozwiązania
    z podejściem innych krajów;
  • rozwoju osobistego, w tym umiejętności językowych.

W tej części udostępniamy Państwu informacje na temat źródeł poszukiwania partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej, konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w Polsce i za granicą, wydarzeń organizowanych przez KIW, jak również działalności Europejskich Sieci Współpracy, współpracy państw Basenu Morza Bałtyckiego oraz ponadnarodowego projektu „Inclusive Europe”, którego partnerem jest KIW.