Innowacje

Regionalne Sieci Tematyczne Wydrukuj

W niniejszej zakładce zamieszczamy dokumentację z posiedzeń Regionalnych Sieci Tematycznych. Dzięki temu będą Państwo mieli możliwość poznania specyfiki pracy każdej z Sieci, podejmowanych przez nią tematów, a także zakresu projektów innowacyjnych wdrażanych w obszarze funkcjonowania danej RST.