Biblioteka Kiw

26 czerwca 2013

Interpretacje Instytucji Zarządzającej Wydrukuj

W tej zakładce zamieściliśmy interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL. Mają one charakter obowiązujący, przy czym w przypadku niektórych z nich dodano zapisy o charakterze uzupełniającym, wynikające z nowelizacji dokumentów programowych. Dla ułatwienia pogrupowano je według rodzaju projektu (PI – projekty innowacyjne, PWP – projekty współpracy ponadnarodowej).