wielkopolskie
Przegląd Szukaj plików Do góry

Kategoria: Uchwały

Uchwały

Uchwała nr 69 (RST woj. wielkopolskie) z 12 marca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI: Innowacyjny program rozwijający psychoedukacyjne kompetencje interpersonalne u uczniów klas IV-VI z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego” realizowanego przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Uchwała nr 69 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 66 (RST woj. wielkopolskie) z 6 października 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI - PWP. MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” opracowanego przez Fundację Aktywności Lokalnej.

Uchwała nr 66 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 65 (RST woj. wielkopolskie) z 28 maja 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP Model aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez zatrudnienia” opracowanego przez firmę Ingeus Sp. z o.o.

Uchwała nr 65 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 64 (RST woj. wielkopolskie) z 20 lutego 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI Wyobraź sobie firmę - innowacyjny model kształtowania postaw przedsiębiorczych” realizowanego przez Fundację Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii.

Uchwała nr 64 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 63 (RST woj. wielkopolskie) z 28 stycznia 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.  „PI – PWP Biznes-Innowacje-NGO czyli BINGO” opracowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Uchwała nr 63 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 62 (RST woj. wielkopolskie) z 28 stycznia 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 62 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 61 (RST woj. wielkopolskie) z 28 stycznia 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce” opracowanego przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” Jacek Leski.

Uchwała nr 61 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 60 (RST woj. wielkopolskie) z 27 stycznia 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI Jobcoaching – innowacyjna aktywizacja osób bezrobotnych 45+” realizowanego przez Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski s.c.

Uchwała nr 60 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 59 (RST woj. wielkopolskie) z 19 lutego 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI - Model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku 18-34” realizowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową Kadry dla Europy.

Uchwała nr 59 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 58 (RST woj. wielkopolskie) z 16 grudnia 20113 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok.

Uchwała nr 58 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 57 (RST woj. wielkopolskie) z 26 listopada 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Naturalne tynkowanie i wzornictwo – Natiral Plastering and Finishing” realizowanego przez VERNUM Wojciech Owczarzak.

Uchwała nr 57 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 56 (RST woj. wielkopolskie) z 26 listopada 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Uchwała nr 56 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 55 (RST woj. wielkopolskie) z 26 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI: Innowacyjny program rozwijający psychoedukacyjne kompetencje interpersonalne u uczniów klas IV-VI z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego” realizowanego przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Uchwała nr 55 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 54 (RST woj. wielkopolskie) z 26 września 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP. System monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego” realizowanego przez Holdikom S.A.

Uchwała nr 54 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 53 (RST woj. wielkopolskie) z 26 czerwca 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” realizowanego przez Fundację Ekspert-Kujawy.

Uchwała nr 53 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 52 (RST woj. wielkopolskie) z 20 maja 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych” realizowanego firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek.

Uchwała nr 52 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 51 (RST woj. wielkopolskie) z 20 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI – Powrót do pracy po chorobie nowotworowej” realizowanego przez Fundację Ekspert – Kujawy.

Uchwała nr 51 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 50 (RST woj. wielkopolskie) z 20 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP Naturalne tynkowanie i wzornictwo” realizowanego przez VERNUM Wojciech Owczarzak.

Uchwała nr 50 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 49 (RST woj. wielkopolskie) z 16 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 49 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 48 (RST woj. wielkopolskie) z 20 marca 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości” realizowanego przez INVESTIN Sp. z o.o.

Uchwała nr 48 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 47 (RST woj. wielkopolskie) z 20 marca 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Model walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego” realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Uchwała nr 47 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 46 (RST woj. wielkopolskie) z 19 lutego 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi” realizowanego przez Centrum Kompetencji Grupa szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska Sp. j.

Uchwała nr 46 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 45 (RST woj. wielkopolskie) z 19 lutego 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „IGPA – Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej – kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim” realizowanego przez Investin Sp. z o.o.

Uchwała nr 45 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 44 (RST woj. wielkopolskie) z 19 lutego 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania ekonomii społecznej” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Uchwała nr 44 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 43 (RST woj. wielkopolskie) z 19 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI – Model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku 18-34” realizowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową Kadry dla Europy.

Uchwała nr 43 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 41 (RST woj. wielkopolskie) z 26 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Wyobraź sobie firmę - innowacyjny model kształtowania postaw przedsiębiorczych" realizowanego przez Fundację Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii.

Uchwała nr 41 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 40 (RST woj. wielkopolskie) z 26 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP. System monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego" realizowanego przez Holdikom S.A.

Uchwała nr 40 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 39 (RST woj. wielkopolskie) z 26 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr 39 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 38 (RST woj. wielkopolskie) z 9 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych szansa na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce” realizowanego przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” Jacek Leski.

Uchwała nr 38 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 37 (RST woj. wielkopolskie) z 9 listopada 2012 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” realizowanego przez Eureka Sp. z o. o.

Uchwała nr 37 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 36 (RST woj. wielkopolskie) z 9 listopada 2012 roku w sprawie walidacji  produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” realizowanego przez Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk.

Uchwała nr 36 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 35 (RST woj. wielkopolskie) z 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Kluby Amazonki – Twoją szansą” realizowanego przez Fundację Ekspert-Kujawy.

Uchwała nr 35 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 34 (RST woj. wielkopolskie) z 21 września 2012 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.”Pozwolić uczniom myśleć” realizowanego przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium.

Uchwała nr 34 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 33 (RST woj. wielkopolskie) z 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości” realizowanego przez Fundację Pro Regio.

Uchwała nr 33 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 32 (RST woj. wielkopolskie) z 28 sierpnia 2012 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „DBAJKI GRAJKI multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych” realizowanego przez Fundację Drabina Rozwoju.

Uchwała nr 32 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 31 (RST woj. wielkopolskie) z 16 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr 31 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 30 (RST woj. wielkopolskie) z 17 lipca 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „MAM DZIECKO – PRSACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” – Fundacja Aktywności Lokalnej.

Uchwała nr 30 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 29 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „OPEN CODE TRANSFER – zastosowanie mechanizmów Open Innovation w transferze technologii kodowania informacji” – Fundacja Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Uchwała nr 29 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 28 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego  pn. „Wirtualny system nauczania 50+” – PROFUTURA s.s. Monika Nowakowska – Twaróg, Mikołaj Nowakowski.

Uchwała nr 28 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 27 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego” realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Uchwała nr 27 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 26 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP Biznes – Innowacje – NGO czyli BINGO” realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Uchwała nr 26 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 25 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Jobcoaching - innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+” realizowanego przez Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska - Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Uchwała nr 25 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 24 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości” realizowanego przez INVESTIN Sp. z o.o. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Uchwała nr 24 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 23 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez zatrudnienia” opracowanej przez Ingeus Sp. z o.o w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Uchwała nr 23 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 22 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „iGPA – Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej – kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim” opracowanej przez Investin Sp. z o.o w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Uchwała nr 22 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 21 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” opracowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

Uchwała nr 21 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 20 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. "Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych forma prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych" złozonej przez firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Uchwała nr 20 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 19 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie walidacji przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” realizowanym przez Politechnikę Poznańską w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Uchwała nr 19 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 18 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego” realizowanego przez Konińską Izbę Gospodarczą w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Uchwała nr 18 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 17 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Pozwolić uczniom myśleć” realizowanego przez Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Humanistyczno-Menedżerską „Milenium” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Uchwała nr 17 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 16 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” realizowanego przez Instytut HR Ewa Gordziej-Niewczyk w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Uchwała nr 16 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 15 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi” realizowanego przez Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Uchwała nr 15 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 14 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego na rok 2012.

Uchwała nr 14 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 13 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. "Dbajki Grajki multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych" realizowanego przez Fundację Drabina Rozwoju w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Uchwała nr 13 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 12 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. "Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii" realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Uchwała nr 12 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 11 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn.” Open Code Transfer – zastosowanie mechanizmów Open Innovation w transferze technologii kodowania informacji” realizowanego przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Uchwała nr 11 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 10 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalna Siec Tematyczna Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. "Telepracownik przyszłości - innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów" realizowanego przez Eurekę Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Uchwała nr 10 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 9 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego na rok 2011.

Uchwała nr 9 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 8 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 8 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 7 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Wielkopolskiego Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wirtualny System Nauczania 50+” realizowanego przez Profuturę s.c. Monika Nowakowska-Twaróg, Mikołaj Nowakowski w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Uchwała nr 7 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 6 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będącego Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1/2010 RST WW z dnia 3 listopada 2010 roku.

Uchwała nr 6 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 5 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 5 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 4 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zaopiniowania Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” realizowanego przez Politechnikę Poznańską.

Uchwała nr 4 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 3 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej na rok 2011.

Uchwała nr 3 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 2 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 2 (RST woj. wielkopolskie)


Uchwała nr 1 (RST woj. wielkopolskie) z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 1 (RST woj. wielkopolskie)