wielkopolskie
Przegląd Szukaj plików Do góry

Kategoria: Posiedzenia

Liczba podkategorii: 27

Posiedzenia

XXVIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło sie 12 marca 2015 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI: Innowacyjny program rozwijający psychoedukacyjne kompetencje interpersonalne u uczniów klas IV-VI z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego” opracowanego przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

XXVI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 29 września 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI  PWP. MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” opracowanego przez Fundację Aktywności Lokalnej,
 • Prezentacja założeń projektu innowacyjnego pn. „PI. Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych” realizowanego przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o.

XXV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 21 maja 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP Model aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez zatrudnienia” opracowanego przez firmę Ingeus Sp. z o.o.,
 • Prezentacja w ramach upowszechniania projektu innowacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w komponencie centralnym pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”,
 • Prezentacja w ramach upowszechniania projektu innowacyjnego realizowanego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania w komponencie centralnym pn. „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno – technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych”.

XXIV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 20 lutego 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI Wyobraź sobie firmę - innowacyjny model kształtowania postaw przedsiębiorczych” realizowanego przez Fundację Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii.

XXIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 28 stycznia 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce” opracowanego przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” Jacek Leski,
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI – PWP Biznes-Innowacje-NGO czyli BINGO” opracowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

XXII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 15 stycznia 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI - Model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku 18-34” realizowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową Kadry dla Europy;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI Jobcoaching - innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+” opracowanego przez Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska - Tarapacz, Jacek Frankowski s.c.

XXI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 listopada 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI: Innowacyjny program rozwijający psychoedukacyjne kompetencje interpersonalne u uczniów klas IV-VI z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego” realizowanego przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Naturalne tynkowanie i wzornictwo – Natiral Plastering and Finishing” realizowanego przez VERNUM Wojciech Owczarzak;
 • Prezentacja w ramach upowszechniania projektu innowacyjnego realizowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową Kadry dla Europy na terenie województwa łódzkiego, pn. „PI – Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo – ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną”.

XX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 września 2013 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP. System monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego” realizowanego przez Holdikom S.A.

XIX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 czerwca 2013 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” realizowanego przez Fundację Ekspert-Kujawy.

XVIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 20 maja 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP Naturalne tynkowanie i wzornictwo” realizowanego przez VERNUM Wojciech Owczarzak;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI – Powrót do pracy po chorobie nowotworowej” realizowanego przez Fundację Ekspert – Kujawy;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych” realizowanego firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek.

XVII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 20 marca 2013 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Model walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego” realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości” realizowanego przez INVESTIN Sp. z o.o.

XVI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 19 lutego 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI – Model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku 18-34” realizowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową Kadry dla Europy;
 • Walidacja produktu finalnego pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania ekonomii społecznej” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „IGPA – Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej – kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim” realizowanego przez Investin Sp. z o. o.;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi” realizowanego przez Centrum Kompetencji Grupa szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska Sp. j.

XV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 listopada 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP. System monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego" realizowanego przezHoldikom S.A.;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Wyobraź sobie firmę - innowacyjny model kształtowania postaw przedsiębiorczych" realizowanego przez Fundację Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii.

XIV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 9 listopada 2012 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” realizowanego przez Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” realizowanego przez Eureka Sp. z o. o.;
 • Zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych szansa na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce” realizowanego przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” Jacek Leski.

XIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 21 września 2012 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.”Pozwolić uczniom myśleć” realizowanego przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Kluby Amazonki – Twoją szansą” realizowanego przez Fundację Ekspert-Kujawy.

XII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 28 sierpnia 2012 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „DBAJKI GRAJKI multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych” realizowanego przez Fundację Drabina Rozwoju;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości” realizowanego przez Fundację Pro Regio.

XI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 17 lipca 2012 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego  pn. „Wirtualny system nauczania 50+” – PROFUTURA s.s. Monika Nowakowska – Twaróg, Mikołaj Nowakowski;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „OPEN CODE TRANSFER – zastosowanie mechanizmów Open Innovation w transferze technologii kodowania informacji” – Fundacja Rozwoju Nowoczesnych Technologii;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „MAM DZIECKO – PRSACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” – Fundacja Aktywności Lokalnej.

X posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 21 maja 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP Biznes – Innowacje – NGO czyli BINGO” realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego” realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.

IX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 15 marca 2012 roku.

 • Przedstawienie zmian w składzie osobowym RST;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości” opracowanej przez INVESTIN Sp. z o.o.;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Jobcoaching - innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+” opracowanej przez Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska - Tarapacz, Jacek Frankowski s.c.

VIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 23 stycznia 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych” opracowanej przez firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” opracowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „iGPA – Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej – kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim” opracowanej przez Investin Sp. z o.o.;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez zatrudnienia” opracowanej przez Ingeus Sp. z o.o.

VII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 12 stycznia 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego” realizowanego przez Konińską Izbę Gospodarczą;
 • Walidacja produktu finalnego wypracowanego w projekcie innowacyjnym pn. „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” realizowanym przez Politechnikę Poznańską.

V posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 25 listopada 2011 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn."Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii" realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn."Dbajki Grajki multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych" realizowanego przez Fundację Drabina Rozwoju.

VI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 21 grudnia 2011 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi” opracowanej przez Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J.;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” opracowanej przez Instytut HR Ewa Gordziej-Niewczyk;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Pozwolić uczniom myśleć” opracowanej przez Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Humanistyczno-Menedżerską „Milenium”.

IV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 19 września 2011 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Open Code Transfer – zastosowanie mechanizmów Open Innovation w transferze technologii kodowania informacji” opracowanej przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

III posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 14 lipca 2011 roku.

 • Zmiana składu RST;
 • Zmiana Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego na rok 2011;
 • Przedstawienie wyników przeglądu okresowego projektu innowacyjnego pn. „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” złożonego przez Politechnikę Poznańską;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego: „Telepracownik przyszłości - innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” – Eureka sp. z o. o.

II posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 16 maja 2011 roku.

 • Zmiana składu RST;
 • Zmiana Regulaminu funkcjonowania RST;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego: „Wirtualny system nauczania 50+” - Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg, Mikołaj Nowakowski.

I posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 21 stycznia 2011 roku.

 • Zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania RST;
 • Wybór Przewodniczącego RST;
 • Zatwierdzenie Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego na rok 2011.