Adaptacyjność
Przegląd Szukaj plików Do góry

Kategoria: Uchwały

Uchwały

Uchwała nr 50 (KST Adaptacyjność) z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zakończenia prac Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 50 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 49 (KST Adaptacyjność) z dnia 6  lipca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt „Team Building Platform – zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy poprzez wykorzystanie Grywalizacji HR” realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego

Uchwała nr 49 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 48 (KST Adaptacyjność) z dnia 6  lipca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt „PI_Grywalizacja” realizowanego przez Nowoczesną Firmę SA

Uchwała nr 48 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 47 (KST Adaptacyjność) z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu pt.: „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa".

Uchwała nr 47 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 46 (KST Adaptacyjność) z 26 marca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z. o.o.  w ramach projektu pt.: „Kody wartości - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych".

Uchwała nr 46 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 45 (KST Adaptacyjność) z 26 marca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez HRP Group Sp. z o.o. w ramach projektu pt.: „Dialog Generacji - efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie".

Uchwała nr 45 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 44 (KST Adaptacyjność) z 26 marca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Orange Polska SA w ramach projektu pt.: „Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą eksperta".

Uchwała nr 44 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 43 (KST Adaptacyjność) z 28 stycznia 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  Sp. K. w ramach projektu pt.: „Organizacja ucząca się 2.0."

Uchwała nr 43 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 42 (KST Adaptacyjność) z 2 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Działania KST Adaptacyjność na 2015 rok.

Uchwała nr 42 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 41 (KST Adaptacyjność) z 2 grudnia 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez CompSecur Sp. z o.o. w ramach projektu pt.: „PI - PARP HR e-Skills Manager (sieciowy system zarządzania rozwojem kompetencji ICT kadr MŚP w modelu chmury - narzędzie HCM dla działów HR, wspomagające zarządzanie wiedzą i zmianą w krajowych MŚP”.

Uchwała nr 41 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 40 (KST Adaptacyjność) z 29 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia listy ekspertów-opiniodawców Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 40 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 39 (KST Adaptacyjność) z 29 października 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. w ramach projektu pt.: „Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych”.

Uchwała nr 39 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 38 (KST Adaptacyjność) z 29 października 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. w ramach projektu pt.: „Wyzwalanie przedsiębiorczości i zaangażowania techników”.

Uchwała nr 38 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 37 (KST Adaptacyjność) z 28 lipca 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.: „Zarządzanie wiedzą w sektorze MŚP, przedsiębiorstwo inteligentne” realizowanego przez InfoAudit Sp. z o.o.

Uchwała nr 37 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 36 (KST Adaptacyjność) z 28 lutego 2014 roku w sprawie rekomendowania walidacji produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn.: „Platforma Flexicurity MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity”.

Uchwała nr 36 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 35 (KST Adaptacyjność) z 28 lutego 2014 roku w sprawie rekomendowania walidacji produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn.: „Spółki pracownicze – przepis na sukces”.

Uchwała nr 35 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 34 (KST Adaptacyjność) z 10 lutego 2014 roku. w sprawie przyjęcia Informacji rocznej z realizacji Strategii Działania KST za 2013 rok.

Uchwała nr 34 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 33 (KST Adaptacyjność) z 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Działania KST na 2014 r.

Uchwała nr 33 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 32 (KST Adaptacyjność) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie pozytywnej walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.: „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” realizowanego przez NSZZ Solidarność Komisja Krajowa.

Uchwała nr 32 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 31 (KST Adaptacyjność) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie rekomendowania warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „Organizacja ucząca się 2.0”.

Uchwała nr 31 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 30 (KST Adaptacyjność) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie rekomendowania warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „Zarządzanie wiedzą w sektorze MŚP, przedsiębiorstwo inteligentne”.

Uchwała nr 30 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 29 (KST Adaptacyjność) z dnia 30 września 2013 r. w sprawie pozytywnej walidacji produktu finalnego projektu pt. „Diversity Index”.

Uchwała nr 29 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 28 (KST Adaptacyjność) z dnia 30 września 2013 r. w sprawie rekomendowania warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „PI - PARP HR e-Skills Manager (sieciowy system zarządzania rozwojem kompetencji ICT kadr MSP w modelu chmury - narzędzie HCM dla działów HR, wspomagające zarządzanie wiedzą i zmianą w krajowych MSP)”.

Uchwała nr 28 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 27 (KST Adaptacyjność) z dnia 30 września 2013 r. w sprawie rekomendowania warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych”.

Uchwała nr 27 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 26 (KST Adaptacyjność) z dnia 13 września 2013 roku w sprawie rekomendowania warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „PL_GRYWALIZACJA”.

Uchwała nr 26 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 25 (KST Adaptacyjność) z dnia 13 września 2013 roku w sprawie rekomendowania odrzucenia strategii wdrażania projektu pt.: „Grywalizacja procesu zarządzania zmianą w MŚP”.

Uchwała nr 25 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 24 (KST Adaptacyjność) z dnia 13 września 2013 roku w sprawie rekomendowania warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „Dialog Generacji – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie”.

Uchwała nr 24 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 23 (KST Adaptacyjność) z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie rekomendowania warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą eksperta”.

Uchwała nr 23 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 22 (KST Adaptacyjność) z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie rekomendowania bezwarunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”.

Uchwała nr 22 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 21 (KST Adaptacyjność) z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie rekomendowania warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „Zgrana firma”.

Uchwała nr 21 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 20 (KST Adaptacyjność) z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie rekomendowania bezwarunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu pt.: „Wyzwalanie przedsiębiorczości i zaangażowania techników”.

Uchwała nr 20 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 19 (KST Adaptacyjność) z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego pt. "Team Building Platform - Zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy poprzez wykorzystanie Grywalizacji-HR".

Uchwała nr 19 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 18 (KST Adaptacyjność) z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. "Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa".

Uchwała nr 18 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 17 (KST Adaptacyjność) z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie wyboru ekspertów opiniodawców do oceny strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz oceny walidacji produktów finalnych projektów innowacyjnych w ramach Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność.

Uchwała nr 17 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 16 (KST Adaptacyjność) z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność PO KL.

Uchwała nr 16 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 15 (KST Adaptacyjność) z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Informacji rocznej z realizacji Strategii Działania KST w obszarze Adaptacyjność na 2012 rok.

Uchwała nr 15 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 14 (KST Adaptacyjność) z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Działania KST Adaptacyjność na 2013 rok.

Uchwała nr 14 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 13 (KST Adaptacyjność) z dnia 17 lipca 2012 roku dotycząca rekomendacji warunkowej akceptacji strategii wdrażania PI ZRP.

Uchwała nr 13 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 12 (KST Adaptacyjność) z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu funkcjonowania Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność.

Uchwała nr 12 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 11 (KST Adaptacyjność) z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pt. "Diversity Index".

Uchwała nr 11 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 10 (KST Adaptacyjność) z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie poszerzenia składu instytucjonalnego Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność o przedstawicieli Instytucji Zarządzającej.

Uchwała nr 10 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 9 (KST Adaptacyjność) z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" pt. "Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy".

Uchwała nr 9 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 8 (KST Adaptacyjność) z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Forum Związków Zawodowych pt. "Spółki pracownicze - przepis na sukces".

Uchwała nr 8 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 7 (KST Adaptacyjność) z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Strategii Działania Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność na 2012 rok.

Uchwała nr 7 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 6 (KST Adaptacyjność) z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu funkcjonowania Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność.

Uchwała nr 6 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 5 (KST Adaptacyjność) z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu funkcjonowania Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność.

Uchwała nr 5 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 4 (KST Adaptacyjność) z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii działania KST Adapatcyjność na 2011 r.

Uchwała nr 4 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 3 (KST Adaptacyjność) z dnia 14 września 2010 roku w sprawie powołania grupy roboczej w ramach KST do wyboru ekspertów oceniających strategie wdrażania.

Uchwała nr 3 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 2 (KST Adaptacyjność) z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie aktualizacji tematów dla projektów innowacyjnych.

Uchwała nr 2 (KST Adaptacyjność)


Uchwała nr 1 (KST Adaptacyjność) z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Sieci.

Uchwała nr 1 (KST Adaptacyjność)