Adoptowanie rozwiązań oraz opracowanie wspólnej metodyki poboru prób i oznaczeń w zakresie PCDD/PCDF i innych zanieczyszczeń organicznych z rekomendowanej listy PRTR

Obszar wsparcia:
  • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
  • wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej
Beneficjent: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
Opis rozwiązania:

Opis współpracy ponadnarodowej:

Partner zagraniczny wyraził zgodę na adoptowanie przez Lidera projektu wypracowanych przez siebie rozwiązań w zakresie wymogów metodyki do poboru prób. W ramach ich adoptowania, udostępni  swoich ekspertów oraz zapewni identyfikację pobranych prób.
Celami projektu są m.in.:

  • Adoptowanie na rynek krajowy europejskich rozwiązań w zakresie metodyki i walidacji metod oznaczania uwolnień organicznych do powietrza z listy PRTR,
  • Opracowanie przez partnerów metodyki poboru i oznaczenia związków z listy PRTR, które nie były do tej pory mierzone,
  • Poszerzenie dotychczasowego stanu wiedzy na temat uwalniania specyficznych zanieczyszczeń organicznych w różnych technologiach,
  • Ocena wielkości wskaźników  z punktu widzenia ich wpływu na środowisko

W ramach projektu zostaną zorganizowane również seminaria oraz opracowany i opublikowany raport.
Projekt skierowany jest do jednostek naukowych,  uczelni, przedsiębiorców

Beneficjent:
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
Fiszka projektowa: application/mswordOP_f79_WPWP_v.2.doc
Rodzaj produktu:
  • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
  • PWP w trakcie opracowania