Analiza, testowanie i wdrażanie programu wsparcia dla pracowników

Obszar wsparcia:
 • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Certes Group Sp. z o.o.
Odbiorcy:
 • Pracownicy przedsiębiorstw
Użytkownicy:
 • Kadra zarządzająca
 • Organizacje zawodowe i gospodarcze
 • Pracodawcy
 • Przedsiębiorcy
Opis rozwiązania:

Rozwiązanie miało stanowić odpowiedź na problem godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową oraz problemy psychologiczne, wpływające na produktywność w miejscu pracy, trudności adaptacyjne pracowników związane ze zmianami w miejscu pracy.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie zakładało opracowanie i wdrożenie programu wspierania pracowników firm przeprowadzających lub planujących przeprowadzenie zmian organizacyjnych.

Umowa z beneficjentem została rozwiązana przed złożeniem strategii wdrażania projektu, w związku z powyższym w ramach projektu nie zostało wypracowane żadne narzędzie.


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach małych i średnich przedsiębiorstw, decydentach w zakresie polityki zarządzania zasobami ludzkimi (członków zarządu, kierowników działów zarządzania zasobami ludzkimi) oraz pracodawcach.


Innowacyjność:

Wsparcie pracowników niezagrożonych bezpośrednio zwolnieniami było do tej pory pomijane w polityce kraju, jak i w ramach indywidualnych przedsiębiorstw. Dotychczas odbiorcami pomocy były osoby zwolnione z pracy lub zagrożone zwolnieniami. Łatwo dostępne wsparcie pracowników obejmujące stworzenie sieci współpracujących usługodawców oraz portal, pozwalający na dostęp do usług poprzez inteligentny mechanizm deklarowania potrzeb i dobierania prezentowanych ofert usługodawców, miał zmienić zdiagnozowaną sytuację.


Elementy składowe wstępnej wersji produktu:

 • Program wspierania pracowników firm przeprowadzających lub planujących przeprowadzenie zmian organizacyjnych

Zakres programu miał obejmować: trudności godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową, problemy psychologiczne wpływające na produktywność w miejscu pracy, trudności adaptacyjne pracowników związane ze zmianami w miejscu pracy. W ramach programu dostarczone miały zostać darmowe usługi wsparcia psychologicznego dla pracowników oraz dostęp do bazy zasobów środowiskowych, zawierającej informacje o podmiotach oferujących usługi opiekuńcze i organizacji czasu (dla dzieci, osób starszych, schorowanych).

 • Portal internetowy

Portal miał zawierać bazę wyselekcjonowanych dostawców usług, bazę zasobów środowiskowych, wiedzę i porady z zakresu psychologii i psychoterapii oraz przechowywać informacje dotyczące przebiegu konsultacji/doraźnego wsparcia.

Beneficjent:
 • Certes Group Sp. z o.o.
Fiszka projektowa: application/mswordFiszka projektowa.doc
Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego