Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy

Obszar wsparcia:
 • Zatrudnienie i integracja społeczna
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny
Beneficjent: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Odbiorcy:
 • Absolwenci
 • Osoby bezrobotne
Użytkownicy:
 • Instytucje rynku pracy
Opis rozwiązania:

Rozwiązanie wypracowane w projekcie to odpowiedź na deficyt skutecznych metod aktywizacji absolwentów szkół wyższych, którzy w okresie 12 miesięcy od zakończenia studiów nie podjęli zatrudnienia. Działania aktywizujące podejmowane przez urzędy pracy mają charakter bardzo ogólny, brakuje zaś indywidualnego podejścia oraz zastosowania rozwiązań przygotowanych dla konkretnego człowieka. 

Zaproponowana w projekcie nowa metoda przygotowania pośredników do pracy z absolwentami opiera się dostarczeniu im wszechstronnej wiedzy w zakresie wypełniania i korzystania z macierzy kompetencji, coachingu i niestandardowych metod wsparcia, identyfikacji specyficznych kompetencji. Praca pośrednika z absolwentem polega na prowadzeniu dogłębnego wywiadu za pomocą macierzy kompetencji. W ten sposób opisywany jest potencjał, talent, predyspozycje osobowościowe i zawodowe absolwenta poszukującego zatrudniania. Kolejny krok w systemie to symulacyjna rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą zaproszonym do udziału w projekcie. Takie rozwiązanie pozwala na praktyczne przygotowanie do właściwej rozmowy kwalifikacyjnej, uniknięcie ewentualnych porażek i właściwe zaprezentowanie się przed pracodawcą. Kolejny krok to kojarzenie kandydatów do pracy z potencjalnymi pracodawcami w ścisłym powiązaniu z wynikami macierzy kompetencji. Macierz to dynamiczny (otwarty) zbiór definicji postaw, wiedzy i umiejętności na bazie których następuje zarówno opis kompetencji absolwentów poszukujących zatrudnienia, jak i pracodawców poszukujących pracowników (do pojedynczych zadań, prac okresowych czy stałego zatrudnienia).

W przypadku znalezienia zatrudnienia pośrednik staje się dodatkowo asystentem absolwenta przez pierwsze 6 miesięcy pracy, i jego zadaniem jest bieżąca pomoc w codziennych sytuacjach zawodowych. Oprogramowanie Just In Time stanowi narzędzie usprawniające proces poszukiwania pracy przez absolwentów z położeniem nacisku na maksymalne dopasowanie indywidualnych talentów i predyspozycji do oczekiwań pracodawców. Oferuje 3 interfejsy dla: absolwenta, pracodawcy, pośrednika z urzędu pracy.


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie może być stosowane przez pracowników urzędów pracy i pracodawców.


Innowacyjność:

Innowacyjność projektu polega na nowym podejściu do roli i charakteru pracy pośredników pracy oraz do powiązania systemu pośrednictwa z aktywnością i zaangażowaniem pracodawców. Większa aktywność pośrednika w procesie poszukiwania pracy oraz wykorzystanie przez niego szerszego wachlarza narzędzi pozwala na dokładniejsze dopasowanie indywidualnych uwarunkowań absolwentów do oczekiwań i potrzeb pracodawcy.


Skuteczność:

 

 

Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Metodologia przygotowania pośredników do nowej roli polegająca na dostarczeniu specjalistycznej wiedzy w takich obszarach jak:

- opisywanie kompetencji standardowych i niestandardowych;
- zasady współpracy z absolwentem w nowej formule pośrednictwa pracy;
- składniki kompetencji;
- zasady posługiwania się macierzą kompetencji;
- zasady współpracy z pracodawcami w nowym systemie pośrednictwa pracy;
- coaching – istota i możliwości wykorzystania go we współpracy z absolwentem;
- zasady prowadzenia symulacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej (przygotowanie kandydata, rodzaj i sposób zadawania pytań, przekazywanie zwrotnej informacji absolwentowi);
- monitoring sytuacji absolwenta po podjęciu pracy;
- plany naprawcze.

 • Metodologia wsparcia absolwentów szkół wyższych;
 • Oprogramowanie informatyczne Just In time  służy do zbierania rekomendacji i informacji o kandydacie do pracy.
Załącznik: application/zipprodukt finalny.zip
Beneficjent:
 • Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Fiszka projektowa: application/mswordFiszka projektowa.doc
Raport z ewaluacji zewnętrznej: application/zipraport z ewaluacji zewnętrznej.zip
Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego
Status produktu/rozwiązania:
 • PI zwalidowany