Aktywni i samodzielni

Obszar wsparcia:
 • Zatrudnienie i integracja społeczna
Rodzaj projektu:
 • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Fundacja „Razem”
Odbiorcy:
 • Instytucje pomocy i integracji społecznej
 • Instytucje rynku pracy
 • Instytucje szkoleniowe
 • Kobiety
 • Osoby wykluczone społecznie
 • Organizacje pozarządowe
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby chore psychicznie
 • Osoby do 25 roku życia
 • Osoby po 45/50 roku życia
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby niepracujące
 • Otoczenie osób wykluczonych społecznie
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Pracodawcy
 • Przedsiębiorcy
 • Inni
Użytkownicy:
 • Instytucje pomocy i integracji społecznej
 • Instytucje rynku pracy
 • Instytucje szkoleniowe
 • Kobiety
 • Organizacje pozarządowe
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby chore psychicznie
 • Osoby do 25 roku życia
 • Osoby po 45/50 roku życia
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby niepracujące
 • Otoczenie osób wykluczonych społecznie
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Pracodawcy
 • Przedsiębiorcy
Załącznik: application/zipProdukt WP.zip
Beneficjent:
 • Fundacja „Razem”
Fiszka projektowa: application/pdfFiszka projektowa.pdf
Strona www: www.fundacjarazem.pl
Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany