Aktywni 50+

Obszar wsparcia:
 • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny
Beneficjent: IBD Business School sp. z o.o.
Odbiorcy:
 • Kadra zarządzająca
 • Osoby po 45/50 roku życia
 • Osoby pracujące
 • Pracodawcy
 • Pracownicy przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorcy
Użytkownicy:
 • Kadra zarządzająca
 • Osoby po 45/50 roku życia
 • Osoby pracujące
 • Pracodawcy
 • Pracownicy przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorcy
Opis rozwiązania:

Nazwa rozwiązania: Model wielopokoleniowych zespołów uczących się

Rozwiązanie wypracowane w projekcie jest odpowiedzią na problem występowania u pracowników z grupy wiekowej 50+ niskiej motywacji do wkładania zwiększonego wysiłku i zaangażowania w wykonywane obowiązki zawodowe. Jest to związane z, obserwowanym w firmach, procesem marginalizacji roli tych osób z powodu ich wieku. Ograniczone możliwości spowodowane niższą sprawnością psychofizyczną i silnie oddziałujące negatywne stereotypy wiekowe powodują, że pojawia się sprzężenie zwrotne, które prowadzi do odsuwania pracowników z najstarszej grupy wiekowej na tzw. boczny tor.

Rozwiązanie opiera się na zbudowaniu modelu Wielopokoleniowych zespołów uczących się (WZU). WZU jest metodą transferu kompetencji w przedsiębiorstwie, podnoszącego motywację do pracy wszystkich uczestników zespołów. To narzędzie uniwersalne i optymalne dla firm w całej Polsce ze strukturą hierarchiczną, w których jest przewaga stanowisk technicznych. Ponadto jest to pomysł na zaangażowanie pracowników 50+ i pełne wykorzystanie kompetencji innych grup wiekowych. Narzędzie ułatwi wykorzystanie potencjału przedstawicieli wszystkich pokoleń pracujących w firmie. Bazuje ono na wymianie wiedzy i kompetencji między pracownikami najbardziej doswiadczonymi (lub mającymi największe przygotowanie merytoryczne) a tymi, którzy posiadają mniejszy zasób wiedzy lub doświadczenie, i to niezaleznie od ich wieku.


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie jest skierowane do pracowników działów zarządzających zasobami ludzkimi i kadry zarządzającej firm o profilu technicznym z hierarchiczną strukturą zarządzania.


Innowacyjność:

Nowatorski charakter rozwiązania dotyczy pracowników technicznych w wieku 50+, pracujących w hierarchicznych strukturach terenowych, w tym kobiet, dla których dotąd nie było specjalnych rozwiązań uwzględniających specyfikę pracy. Istota modelu, czyli WZU jako metoda zmotywowania, uatrakcyjnienia aktywności zawodowej dla osób 50+ i kobiet, pozwala zatrzymać je w organizacji i umożliwia budowę planów sukcesji z wykorzystaniem pracy zespołowej.


Skuteczność:

Rozwiązanie przed walidacją.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Podręcznik modelu WZU

W skład podręcznika wchodzą:

 • Etapy powoływania zespołu WZU;
 • Kryteria doboru członków zespołu wraz z uzasadnieniem;
 • Metody doboru członków zespołu, w tym gotowe: ankieta do badania motywacji do dzielenia się wiedzą i nominacje mentorów oraz ankieta do badania orientacji na klienta;
 • Selekcja – opis etapów selekcji, opracowywania wyników i dokonywania doboru także w oparciu o nominacje przełożonych;
 • Development Centre dla utalentowanych pracowników: scenariusz, ćwiczenia, harmonogram, kompetencje menedżerskie i orientacja na klienta, checklisty na podstawie definicji kompetencji, model raportu indywidualnego, wskazówki do przeprowadzania informacji zwrotnej;
 • Scenariusz grup fokusowych;
 • Opis modelu WZU;
 • Etapy funkcjonowania zespołów;
 • Program spotkań otwartych – rozpoczynających funkcjonowanie zespołów;
 • Wzór checklisty kompetencji i wiedzy do uzupełniania oraz przekazywania;
 • Wzór matrycy przekazywania wiedzy i kompetencji;
 • Notatka ze spotkań zespołowych;
 • Szkolenia członków zespołów: komunikacja, wywieranie wpływu, kierowanie, udzielanie informacji zwrotnej, umiejętności coachingowe – program, instrukcje dla trenerów, prezentacja, ćwiczenia, podręcznik uczestnika;
 • Ankieta do badania kultury organizacyjnej: treść ankiety, podręcznik interpretacji;
 • Ankieta do weryfikacji stereotypów w organizacji dotyczących zagadnienia wieku: treść ankiety, podręcznik interpretacji;
 • Zarządzanie wdrażaniem modelu: monitoring, oczekiwane produkty, rezultaty, kto powinien być zaangażowany i w jaki sposób, okres, po którym można oczekiwać zmian, jak przygotować organizację na zmiany, opis barier i środków zaradczych, metody włączenia zespołów w „krwioobieg organizacyjny”, najlepsze praktyki;
 • Proces zarządzania wiedzą: platforma on-line, zasady korzystania, katalogi informacji;
 • Prowadzenie badań: platforma on-line.
Załącznik: application/zipProdukt finalny.zip
Beneficjent:
 • Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
 • IBD Business School sp. z o.o.
Fiszka projektowa: application/pdfFISZKA PROJEKTOWA.pdf
Strona www:

www.ibd.pl

Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego
Status produktu/rozwiązania:
 • PI zwalidowany