Projekty Innowacyjne

Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów innowacyjnych (wersja obowiązująca od maja 2012 r.)

 

Wersje archiwalne

 
Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku do maja 2012 roku.
 
Wersja obowiązująca do 31 grudnia 2010 roku.

Zalecenia KIW w zakresie przygotowywania komunikatów ustnych i pisemnych prezentujących rozwiązania innowacyjne wypracowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poniższe dokumenty powstały w wyniku szkolenia zorganizowanego w lipcu 2014 roku przez Krajową Instytucję Wspomagającą dla beneficjentów projektów innowacyjnych  członków KST. Zawierają informacje o tym, jak prawidłowo, czytelnie i interesująco mówić i pisać o innowacjach społecznych.

pdfKatalog zasad komunikacji

zipPrzykładowe opisy rozwiązań innowacyjnych

zipPrzykładowe prezentacje rozwiązań innowacyjnych

Etapy realizacji projektu innowacyjnego. Zalecenia Krajowej Instytucji Wspomagającej

Dokument ma na celu przybliżenie istoty etapowości beneficjentom projektów innowacyjnych.

W związku ze zmianą Systemu realizacji PO KL wprowadzoną w dniu 1 stycznia 2012 roku. Krajowa Instytucja Wspomagająca przygotowała aktualizację dokumentu „Etapy realizacji projektu innowacyjnego - Zalecenia Krajowej Instytucji Wspomagającej”. Dla ułatwienia zamieszczamy dwie wersje dokumentu: ostateczną oraz w trybie rejestruj zmiany.

Najważniejsze aktualizacje dotyczą: 
  • Opisania celu głównego w strategii wdrażania.
  • Złożenia produktu finalnego do walidacji.

zipEtapy realizacji projaktu innowacyjnego. Zalecenia KIW

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego i jej ocena. Zalecenia Krajowej Instytucji Wspomagającej

Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące obligatoryjnych elementów strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego, wraz z wymaganiami zamieszczonymi w Minimalnym wzorze strategii wdrażania oraz w Liście sprawdzającej ocenę strategii.

Dokument uwzględnia:

  • zmiany w liście sprawdzającej ocenę strategii wdrażania oraz celach projektu.

Zalecenia KIW w zakresie przeglądu okresowego w ramach realizacji projektów innowacyjnych w PO KL

Do Zaleceń dołączone jest zestawienie uwag zgłoszonych przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia.

pdfZalecenia - przegląd okresowy (17.02.2011)
pdfZalecenia - przegląd okresowy (zestawienie uwag)

Innowacyjność w praktyce - przegląd Tematów w ramach PO KL

W opracowaniu znajdą Państwo streszczenia kilku wykładów i wystąpień, które odbyły się podczas dwóch sesji szkoleniowych pn. "Innowacyjność w praktyce - przegląd Tematów w ramach PO KL". Szkolenia zostały zorganizowane w 2009 roku przez Krajową Instytucję Wspomagającą i spotkały się ze znacznym zainteresowaniem.

Program EQUAL a innowacyjność w PO KL

Publikacja zawiera informacje dotyczące możliwości wykorzystania dorobku PIW EQUAL w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzeba pamiętać, że publikacja ta nie wyczerpuje tematu; nie jest dokumentem, zaleceniem ani oficjalnym podręcznikiem. Zawarte w niej uwagi mogą być przydatne dla podmiotów zaangażowanych w realizację PO KL, ale część odbiorców może nie znaleźć tu odpowiedzi na pytania związane z rezultatami PIW EQUAL oraz ich zastosowaniem w PO KL w szczególnym, interesującym ich kontekście. Nawet jednak w takim wypadku przedstawione pomysły pokazują sposób odczytywania rezultatów programu EQUAL w perspektywie ich przydatności w PO KL.

pdfProgram EQUAL a innowacyjność POKL