Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr IV/2011)

W niniejszym numerze biuletynu znaleźć można informacje na temat realizowanych obecnie projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej (m.in. „Grajki-pomagajki”, "Diversity Index"). Zamieszczamy również szereg wywiadów, w tym rozmowę z panem Pawłem Chorążym, dyrektorem Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na temat oczekiwań wobec projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz możliwości związanych z ich realizacją, w tym w nowym okresie programowania. Poza tym w numerze znalazły sie stałe rubryki, dotyczace bieżącej pracy KIW, Sieci Tematycznych, Krajowego Ośrodka EFS. Zapraszamy do lektury!

pdfibg_4_2011_www.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr III/2011)

Procesy upowszechniania wypracowanych produktów oraz ich włączania do głównego nurtu polityki i praktyki są integralną, niezwykle ważną częścią realizacji projektów innowacyjnych. W tym numerze biuletynu znaleźć więc można wiele wywiadów i materiałów, związanych z tą tematyką. Temu, co jest istotne w opracowaniu strategii wdrażania projektów innowacyjnych, przyglądamy się oczami ekspertów opiniujących te dokumenty w obszarze „Edukacja i szkolnictwo wyższe” PO KL. Ponadto rekomendujemy zapoznanie się z materiałem zawierającym zestawienie błędów najczęściej popełnianych przez beneficjentów podczas opracowywania strategii, zamieszczonym na portalu KIW, a także ze stałymi rubrykami biuletynu.

pdfibg_3_2011_internet.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr II/2011)

W tym numerze biuletynu KIW prezentujemy pierwszy pozytywnie zwalidowany produkt finalny projektu innowacyjnego pn. Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy. Ponadto znajdą w nim Państwo rozmowę z minister rozwoju regionalnego, p. Elżbietą Bieńkowską, w której przekonująco mówi m.in. o szansach i oczekiwaniach związanych z polską prezydencją w Unii Europejskiej oraz roli inicjatyw innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w przyszłym okresie programowania.

Zachęcamy do lektury!

pdfibg_2_2011.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr I/2011)

Pierwsze wydanie biuletynu w 2011 roku jest poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym współpracy ponadnarodowej - zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym. Szczególnie zachęcamy do lektury wywiadów z przedstawicielami instytucji, które w realizacji projektów współpracy ponadnarodowej PO KL dostrzegły wielowymiarowe korzyści.

Sporo miejsca poświęciliśmy na omówienie I Ponadnarodowego Forum Partnerskiego, zorganizowanego przez KIW w listopadzie 2010 roku, mającego na celu pozyskanie partnerów zagranicznych dla polskich projektodawców. Zapraszamy również do zapoznania się z projektami promującymi innowacyjne wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników do rozwoju zasobów ludzkich, a także aktualnościami dotyczącymi Sieci Tematycznych PO KL oraz Krajowego Ośrodka EFS.

pdfibg_1_2011.pdf