Współpraca Ponadnarodowa

28 lipca 2015

Tłumaczenie na język angielski wyciągu z Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 Wydrukuj

Centrum Projektów Europejskich, na potrzeby konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, przygotowało robocze tłumaczenie na język angielski wyciągu z Regulaminu konkursu do wykorzystania przez wnioskodawców w celu wsparcia ich przy nawiązywaniu partnerstw ponadnarodowych.