Współpraca Ponadnarodowa

03 marca 2014

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/PN/2014 na składanie wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym (Priorytet VIII) Wydrukuj

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/PN/2014 na składanie wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry GospodarkiDziałania 8.2 Transfer wiedzyPoddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/PN/2014 na składanie wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Termin składania wniosków: od 28 lutego 2014 r. do 18 kwietnia 2014 r. w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków:
1. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego / Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Podgórna 7, 65–057 Zielona Góra, kancelaria ogólna pok. nr 59 (parter)
lub
2. w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach. O dacie przyjęcia projektu decyduje data wpływu do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)oraz z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.). Wyłączeniu podlegają również podmioty niespełniające kryteriów dostępu, określonych w Dokumentacji Konkursowej.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 1 200 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym EFS, tel. (68) 45 65 521, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
oraz w
Regionalnym Ośrodku EFS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 72 27 325
Regionalnym Ośrodku EFS w Zielonej Górze ul. Jedności 19, 65-018 Zielona Góra
tel. (68) 30 70 938

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w Punkcie Informacyjnym EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Braci Gierymskich 99a, 65–140 Zielona Góra, parter, pok. 101, oraz na stronach internetowych www.efs.lubuskie.pl