Współpraca Ponadnarodowa

26 lutego 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs zamknięty nr POKL/2.1.2/2014/S na składanie wniosków na projekty standardowe i projekty z komponentem ponadnarodowym (Priorytet II) Wydrukuj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosił konkurs zamknięty POKL/2.1.2/2014/S na składanie wniosków o dofinansowanie projektów standardowych i projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosił konkurs zamknięty POKL/2.1.2/2014/S na składanie wniosków o dofinansowanie projektów standardowych i projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Termin składania wniosków: od 24 lutego 2014 r. do 31 marca 2014 r. do godz. 16:30


Wnioski o dofinansowanie projektów należy:
1. złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

2. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)


Kto może składać wnioski:
O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne tj. organizacje członkowskie, struktury regionalne, terenowe i branżowe - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw.
Podstawowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu stanowią:

  • formy i metody organizacji pracy (w tym pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy),
  • zarządzanie zmianą gospodarczą,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 13 000 000 PLN

Pytania w prawie konkursu prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie PARP: http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2155