18 października 2013

Seminaria upowszechniające projekt „PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie” - zaproszenie Wydrukuj

Stowarzyszenie PROREW, realizator projektu „PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie” zaprasza na dwa seminaria upowszechniające - w Szczecinie (22 października br.) i w Sandomierzu (19 listopada br.). 

Tematyką seminariów będzie zwiększenie szans wejścia na rynek pracy oraz uspołecznienia wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, a także przygotowanie młodzieży do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Dodatkowe informacje w załącznikach. 
docZaproszenie - Szczecin
docZaproszenie - Sandomierz