04 października 2013

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 3/2013)

Biuletyn nr 3/2013, poświęcony głównie zagadnieniom związanym z edukacją i szkolnictwem wyższym, zawiera opisy ciekawych przedsięwzięć innowacyjnych z tego obszaru oraz wywiady z ich realizatorami. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami, jak również z projektami nagrodzonymi w konkursie "Regaty Rozwoju - Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013".

pdfBiuletyn IBG (nr 3/2013)