27 września 2013

III posiedzenie Rady Społecznej 50+ Wydrukuj

W dniu 26 września br. przedstawiciele KIW uczestniczyli w trzecim posiedzeniu Rady Społecznej 50+. Jednym z celów spotkania była prezentacja idei projektów innowacyjnych oraz wypracowanych rozwiązań dotyczących aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia. 

Przedstawicielka KIW zaprezentowała koncepcję bloków innowacji społecznych – tj. projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), pogrupowanych w obrębie PO KL w ramach węższych zagadnień tematycznych, przybliżając szczególnie założenia bloku tematycznego: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w grupie wiekowej powyżej 45 roku życia.

W spotkaniu wzięli też udział dwaj beneficjenci realizujący projekty innowacyjne związane z ta tematyką: Uniwersytet Warszawski, który przedstawił projekt pn: "Adaptacja modelu WellBox jako narzędzia wydłużenia aktywności zawodowej na mazowieckim rynku Pracy" oraz PBS Spółka z o.o., która zaprezentowała projekt pn: "Pracuję - rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+".