Współpraca Ponadnarodowa

30 lipca 2013

Bułgarski projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy Wydrukuj

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu aktywnego włączania do zatrudnienia grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Romów oraz ustanowienie  współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami w Bułgarii i w Polsce, poprzez wymianę doświadczeń oraz walidację innowacyjnych praktyk.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu aktywnego włączania do zatrudnienia grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Romów oraz ustanowienie  współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami w Bułgarii i w Polsce, poprzez wymianę doświadczeń oraz walidację innowacyjnych praktyk.

Wskazany cel zostanie osiągnięty głównie przez:

  • Ustanowienie partnerstwa i rozwój instrumentów/narzędzi, ustanowienie warunków do wymiany doćwiadczeń, pomysłów, programów i projektów realizowanych na rzecz aktywnej integracji grup defaworyzowanych na rynku pracy przez instytucje i organizacje.
  • Wzrost wrażliwości administracji na problemy osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi poniżej 25. roku życia., społecznoćci romskiej,  poprzez ćwiadczenie innowacyjnych i zwalidowanych usług.

W ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się:

  • Analizę doćwiadczeń bułgarskich i polskich w zakresie aktywne integracji na rynku pracy grup defaworyzowanych,
  • Rozwój dobrych praktyk i ich adaptację do warunków w Bułgarii i Polsce,
  • Walidację udoskonalonych dobrych praktyk w Polsce i Bułgarii poprzez przeprowadzenie eksperymentu społecznego,
  • Raport ekspercki na temat rezultatów eksperymentu społecznego.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej oraz w bazie „Fishing Pool” pod adresem: http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=148&sid=1324.  W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Bułgarii, wskazanym w fiszce projektowejEleonora Todorova,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Instytucje zainteresowane współpracą z powyższym projektodawcą zachęcamy do zarejestrowania swojej fiszki projetowej w bazie „Fishing Pool” (http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&task=search&sid=147&Itemid=266&lang=pl ) lub wypełnienia załączonej analogicznej fiszki w celu usprawnienia procesu nawiązania kontaktu (formularz fiszki w załączeniu).  Wypełnioną fiszkę projektową można również przesłać do  KIW CPE, gdzie zostanie zamieszczona w bazie „Fishing Pool” oraz upowszechniona w innych krajach za poćrednictwem Ponadnarodowych Punktów Kontaktowych EFS.

W przypadku pytań, wątpliwoćci dotyczących problematyki współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o kontakt z Krajową Instytucją Wspomagającą - Centrum Projektów Europejskich (Zespół ds. projektów współpracy ponadnarodowej KIW: Katarzyna Tyczko, tel. 22 378 31 59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Beata Rybicka-Dominiak, tel. 22 378 31 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Magdalena Karczewska, tel. 22 378 31 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

docFoundation_European_Centre_for_Mediation_and_Arbitration.doc

docproject_fiche_08_03_2012.doc