Współpraca Ponadnarodowa

19 lipca 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedłużył nabór na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/E.1.1/2013 Wydrukuj

Instytucja Organizująca Konkurs przedłużyła nabór wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wydłużenie terminu jest efektem konsultacji z projektodawcami w przedmiotowym zakresie.

Instytucja Organizująca Konkurs przedłużyła nabór wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wydłużenie terminu jest efektem konsultacji z projektodawcami w przedmiotowym zakresie.

Ich uwzględnienie wynika z potrzeby wdrożenia procesu powoływania partnerstw jednostek sektora finansów publicznych. W związku z tym projektodawcy zobowiązani są podać do publicznej wiadomości informację o otwartym naborze partnerów trwającym przez okres co najmniej 21 dni.

W odwołaniu do powyższego wnioski o dofinansowanie można składać do 30 sierpnia 2013 r. do godz. 14.00 w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, I piętro, pokój 112 a. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko pomorskie.pl tel. 56 656 10 55.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: http://www.mojregion.eu/program-operacyjny-kapital-ludzki/projekty-ponadnarodowe/czytaj/items/ponownie-przedluzamy-nabor-na-projekty-realizowane-we-wspolpracy-miedzynarodowej-21766.html